mandag 10. juni 2013

Tynset bibliotek

Oppdage og utforske. Foto © Ingrid Eide

Fakta om biblioteket 

Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 11-15
Onsdag kl. 11-19
Lørdag kl. 11-14

Kontakt:
Rådhuset, 2500 Tynset
http://www.tynset.kommune.no/3432.4054.Bibliotek.html
62 48 52 18
postmottak.biblioteket@tynset.kommune.no

Bibliotekets blogg:
http://kortreistelesetips.blogspot.no


Om Tynset bibliotek

Leseglede! Foto © Ingrid Eide
Biblioteket har 125 årsjubileum i 2013 – og samtidig feirer vi bibliotekets 25 år i Tynset kulturhus.

Historien
I 1888 ble det testamentert en stor bokgave til Tynset kommune. Disse bøkene ble satt sammen med bøker fra tidligere leseforeninger og la grunnlaget for folkebiblioteket i Tynset, med navnet «Olaf Røsts Mindes folkeboksamling».

Dagens bibliotek
Tynset bibliotek består i dag av hovedbiblioteket og Kvikne bygdebibliotek. Hovedbiblioteket er en del av Kulturhuset og ligger sentralt plassert ved hovedinngangen til Rådhuset/Kulturhuset.  Kvikne filial flyttet høsten 2011 inn i skolens lokaler, og kombinasjonsbiblioteket Kvikne bygdebibliotek ble etablert. Det bør nevnes at alle de 5 kommunale skolene har gode og velfungerende bibliotek. Nord-Østerdal videregående skole har også et godt bibliotek, således har Tynset en vel utviklet bibliotekstruktur.Kulturmøte på biblioteket. Foto: Tynset bibliotek
Det som kjennetegner Tynset bibliotek er et myldrende liv. De høye besøkstallene viser at Tynset bibliotek har utviklet seg til en møteplass for kommunens innbyggere. Vi tør påstå at biblioteket har en sterk posisjon i innbyggernes bevissthet.  I tillegg til de mer tradisjonelle bibliotekoppgavene, ønsker biblioteket å prioritere oppgaver som gjør oss til et formidlings- og opplevelsesbibliotek. Vi har etablert bokbad for voksne og fortellerstunder for barn.  Uten det gode samarbeidet med resten av Kulturtjenesten, hadde vært umulig for oss å gjennomføre disse arrangementene. Nettopp samarbeid er et begrep som kjennetegner Tynset bibliotek. Det regionale samarbeidet mellom bibliotekene i området, har gjort det mulig å drive bl.a. SommerLes, en lesekampanje for å få barn til å opprettholde leseferdighetene om sommeren. Formidling drives også på nett, i form av den felles lesebloggen «Kortreiste lesetips» med de andre bibliotekene i Nord-Østerdal. Biblioteket deltar aktivt i Kulturhusets gjennomføring av Barnas verdensdager og har et godt samarbeid med skolene.

De ansatte f.v. Ellen Lie, Tone T. Stræte og Torill Åkerman
Foto: Tynset bibliotek
Statistikk
Tallene gjelder hovedbiblioteket og Kvikne bygdebibliotek.

• Antall innbyggere i kommunen: 5570
• Antall årsverk: 2,5
• Utlån pr. innbygger: 8,5
• Besøk pr. innbygger (kun hovedbiblioteket): 10,8

Bjørn F. Rørvik - en av Sommerles-
forfatterne. Foto hentet fra sidene til 
Cappelen Damm © Foto: June Witzøe.  

Bilder fra biblioteket

Foto: Tynset bibliotek der ikke annet er oppgitt. 


Avslutningsfest for SommerLes
 
 Origami på Barnas verdensdager

 
 Biblioteket er pyntet til Barnas verdensdager. 


 
Ansiktsmaling på Barnas verdensdagerBokbad med Torbjørn Færøvik om Kina. 
Kultursjefen deler ut kake til alle besøkende
i anledning bibliotekets 125-årsjubileum

Bokbad med Jørn Lier Horst. Foto: Trude
Rønnestad. Foto hentet fra sidene til
Gyldendal

Aviskroken
Den lokale forfatteren Gunvor Andbo Nygaard bokbades i 
anledning sin 70-års dag. Ingen kommentarer: