Bibliotek i Hedmark

Folkebibliotekene i Hedmark
Fylkesbiblioteket i Hedmark har opprettet bloggen som et sted for bibliotekene i Hedmark til å dele sine gode idéer med andre hedmarkinger og med bibliotekfolk fra resten av Norge. Vi håper bloggen kan være til inspirasjon!

På denne siden, Bibliotek i Hedmark, ønsker vi å legge ut informasjon fra bibliotekene i Hedmark. Det vil bli arrangert som en stafett der vi tar for oss bibliotek etter bibliotek i Hedmark og legger ut bilder og informasjon som vi får fra bibliotekene.

I kartet til høyre har vi lagt lenker til hjemmesidene til folkebibliotekene i Hedmark.

Bibliotekstafetten: 

Folkebibliotekene presentert i bloggen:
Bibliotekene ved de videregående skolene:

Ingen kommentarer: