onsdag 18. november 2015

READ-IN-CAFÉ – HAMAR KATEDRALSKOLES BOKKAFE

Skrevet av Liv Bjellastuen, Hamar katedralskole

OPPSTARTEN
På biblioteket hadde vi lenge hatt lyst til å starte opp en bokkafe. Hektiske skolehverdager gir lite rom for mer kreative og spontane besøk på en bokkafe, så tanken var først å ha kafeen etter skoletid. Det viste seg å ikke være så enkelt da elever gjerne drar hjem og hit og dit med skolebussen. Løsningen ble å bruke møteøkta på onsdager. For elever som ikke drar hjem, men velger å være på skolen for å jobbe med skolearbeid, er en bokkafe midt i blinken!

Vår gode kollega Tanja Berg, som er lærer i engelsk, introduserte navnet Read-in-cafè. Tanja er FYR koordinator for engelsk i Hedmark. FYR er en nasjonal satsing og handler om yrkesretting av fellesfag (Fellesfag, Yrkesretting og Relevans) Tanken er at en slik yrkesretting skal øke gjennomføringen av videregående opplæring.

PROSJEKTSØKNAD
En felles idè ble klekket ut på biblioteket og ved hjelp av rektor, som hjalp til med å formulere en søknad om bibliotekmidler fra Hedmark fylkesbibliotek, fikk vi tildelt midler, Kr. 35.000.- i første omgang, i 2014 og kr. 20.000 i 2015.

Figur 1   Skilt som settes opp utenfor biblioteket og som brukes på FB, instagram, skolens hjemmeside og infoskjermer: Foto: Liv Bjellastuen
Prosjektsøknaden var viktig for å sette bokkafeen inn i riktig kontekst. Et skolebibliotek er et fagbibliotek for skolen, og vi må se vår drift og våre arrangement i biblioteket i sammenheng med fagstrategier, fagplaner, kompetansemål og hvordan skolehverdagen er organisert.  

Målene for Read-in-cafè er:

1. Bidra til økt leselyst innen norsk og engelsk. Målsettingen er å tilby aktiviteter som møter kunnskapsløftets målsetning om økt leselyst innen norsk og engelsk.

2. Utvikle arenaer som bidrar til å binde sammen skolens ulike kulturer gjennom å benytte lesing som virkemiddel. Og utvikle en uformell arena for flerkulturell inkludering og skape møteplass for de ulike fagretningene på skolen.

MARKEDSFØRING, LESEKONKURRANSE OG LESEPASS
Read-in-cafè er som sagt et tilbud til elevene i møteøkta på onsdager fra kl. 13.45-15.30. Vi åpner opp for å delta i en lesekonkurranse med 2 kategorier. Elevene kan være i biblioteket, eller det kan leses i timene.

Kategori 1: Reading maraton (du leser så mange bøker du kan)

Kategori 2: Les 6 engelske eller 6 bøker på norsk. Elevene får utdelt lesepass hvor antall bøker blir registrert.

Figur 2 Lesepass som kan deles ut til elever. Foto: Liv Bjellastuen 
Den systematiske lesingen skjer i timene til engelsklærer Tanja Berg. Dette skoleåret vil Tanja bruke Reading cards i alle sine engelsk-klasser. Hun vil også at elevene skal legge inn en personlig kommentar for hver leste bok, hva de synes om boka m.m., og hun vil bruke lesingen som en del av vurderingskriteriene i faget. Read-in-cafè er også en del av fagstrategien i norskfaget, derfor kan det forventes at mer systematisk lesing også kommer i gang i norsk.

Lesepass deles også ut til elever som møter opp på biblioteket og har lyst til å delta i lesekonkurransen. For de som deltar i konkurransen, eller som sitter og jobber med skolearbeid, så er det servering av gratis drikke og frukt.

Ved oppstarten måtte kafeen «selges» inn hos elever og lærere. Ved skolestart er biblioteket inne i alle nye klasser og introduserer biblioteket og våre tilbud. Biblioteket er avhengig av et godt samarbeid med entusiastiske lærere og fagkoordinatorer for å markedsføre våre tilbud.  Det har vi på vår skole.

Figur 3 T-skjorter bibliotekarene kan bruke for å markedsføre kafeen. Foto: Liv Bjellastuen
Kafeens første leseperiode var fra 5.mars – 5.juni 2014. Da deltok 31 elever. Siste skoledag samlet vi elevene som hadde deltatt, og premier i form av gavekort, eller kinobilletter ble delt ut til elever som hadde lest 6 bøker eller flere, eller minimum 2 bøker.

Kafeen startet opp igjen 17.september og leseperioden varte frem til 13. mai 2015. I denne perioden var det 142 elever som deltok. Disse elevene var både fra studiespesialiserende og yrkesfaglig studieretning. I tillegg var det noen elever som deltok utenom. 12 juni hadde vi avslutning for alle inviterte med kake, brus og «gullmedaljer». Vinnere av lesekonkurransen ble kåret og premier delt ut.

Det er flere og flere dette skoleåret som er på Read-in-cafè og sitter og jobber med skolearbeid. Det er en fin ting, det er god stemning og det er et godt læringsmiljø på biblioteket. Leksehjelp er også på vei inn i Read-in-cafè dette skoleåret, så tilbudet til elevene blir enda bedre.


Figur 4 Skilt på døra til studieverkstedet: Foto: Liv Bjellastuen

BIBLIOTEKETS WIKI OG READ-IN-CAFE

Kattas bibliotekarer har gjennomført studiet «skolebibliotekets rolle for elvenes læringsarbeid». Dette var et studium som ble opprettet og spisset mot skolebibliotekarer i videregående skole hvor hovedmålsettingen var at skolebibliotekarene skulle:

Få økt sin pedagogiske veiledningskompetanse, og være bedre rustet til å møte de utfordringene skolebiblioteket som en framtidsrettet læringsarena har i den digitale skolen, og som en integrert pedagogisk ressurs. Modulene skal bidra til å øke bibliotekarenes pedagogiske og didaktiske kompetanse knyttet til veiledning av elevenes læringsarbeid, i samarbeid med lærerne” (Nyweb, 2015)

Studiets prosjektoppgave var å opprette en wiki, og vår wiki har lesing som grunnleggende ferdighet som utgangspunkt. Wikien skal bidra til å formalisere og styrke samarbeidet mellom lærerne på språkavdelingen og biblioteket. Wikien skal være en læringsarena som skal skape leselyst for elevene. I wikien kan elevene lage sammensatte tekster med bilde, lyd og animasjoner som en del av teksten. De kan kommenterer hverandres tekster, skape interesse for egne og medelevers tekster og samtidig utvikle sine egne digitale ferdigheter. I vår wiki er et av våre skisserte leseprosjekter knyttet opp imot Read-in-cafè og engelsk. Aktuelle temaer i dette leseprosjektet vil være:

1.       Top ten titles
2.      Bringing books to life (dramatisering av tekster)
3.      Profil on the summer reading challenge
4.      A poem a day

I disse dager er bibliotekets wiki på vei til å bli introdusert i en av Tanja sine klasser. Og det gleder vi oss til!  Vi har også på planen å invitere en motivator til å inspirere til leselyst denne høsten.


Ingen kommentarer: