torsdag 11. august 2016

Ny biblioteksjef på Hamar

Jeg heter Per Olav Sanner og har vært biblioteksjef i Hamar kommune siden 1. april 2016. Tidligere har jeg vært biblioteksjef i Stange i fem år og jobbet som bibliotekar både der og ved Høgskolen i Hedmark og daværende Høgskolen i Oslo. I tillegg til fullført bibliotekarutdanning fra 1997 har jeg et mellomfag i historie. Er å regne som hamarsing, med noen barne- og ungdomsår i Sveits og Tyrkia.

Det er spennende og annerledes å jobbe som leder i et såpass stort bibliotek som Hamar. Jeg driver knapt nok med bibliotekaroppgaver lenger, annet enn når jeg (med stor glede!) stepper inn som skrankevikar. Men jeg synes det er veldig givende å kunne fokusere på bibliotekutvikling og –ledelse på heltid. 15 flinke kolleger sørger for gode bibliotektjenester.

Biblioteket er én av flere avdelinger i Kulturhuset. Her finnes også kulturskole, kino, kafé, kunstgalleri, teater, ulike musikkorganisasjoner og kulturhusets egen administrasjon. Vi har et godt og stadig mer omfattende samarbeid med alle, og oppdager stadig nye muligheter for å koordinere aktivitetene våre eller berike hverandres arrangementer.

Høstens store oppgave blir innføring av meråpent bibliotek. Vi har allerede et par års erfaring med meråpent på avdelingen vår i Vang, og nå er det endelig hovedbibliotekets tur. I forbindelse med dette ser vi også på nettsider, formidlingsaktiviteter, skilting, innredning, plassering av delsamlinger og skranker og bruk av personalressurser. Kort sagt: Alt som har å gjøre med hvordan brukerne møter biblioteket. Selv om biblioteket er nesten nytt, er det ikke bygget og innredet for meråpent, og da blir det behov for noen justeringer.


Og så oppfordrer jeg alle bokinteresserte til å følge med på «Brenner og bøkene» på NRK fremover. To av de kommende programmene skal spilles inn på Hamar bibliotek i oktober. Vi gleder oss!

Foto: Merete Trettebergstuen

Ingen kommentarer: