fredag 17. februar 2017

Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger v/ Heidi N. Skogheim


Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger

Temaet for årets konferanse var «Den visuelle vendingen», og målet var å si noe om hvordan vår visuelle tidsalder preger barne- og ungdomslitteraturen i Norden. 

Vi fikk møte ulike forfattere og illustratører. Noe av det de snakket om var blant annet hvordan det er å samarbeide når illustratøren og forfatteren bor i ulike land, og hvordan det er å skulle illustrere en bildebok uten ord. Vi fikk innblikk i utfordringene dette medførte for illustratørene, og hvordan de måtte tenke annerledes under arbeidet.

En av parallellsesjonene omhandlet hva slags bibliotekstilbud dagens tweens vil ha. Der fikk møte representanter fra Biblo Tøyen i Oslo, TioTretton i Stockholm og det danske online-biblioteket Biblo. Det var veldig interessant å høre hvordan de involverte ungdommene i prosessen med å forme tilbudet sitt, og de ulike aktivitetene de hadde. Det mest interessante med dette var å høre at alle tre var enige om at de klart skiller seg fra fritidsklubber gjennom fokus på litteratur, og at ungdommene selv er veldig klare på at de er på et bibliotek, ikke en fritidsklubb.

En annen interessant diskusjon var kunsten å vurdere og anmelde billedbøker. Det ble satt fokus på at også illustrasjonen må vurderes når bøkene anmeldes og omtales. Diskusjonen gikk på hvorvidt dette blir gjort, og om litteraturkritikerne har god nok kompetanse til å vurdere illustrasjoner.

Deltakerne fikk også høre Lisa Aisato fortelle om prosessen med å omdanne boken hennes «Odd er et egg» til animasjonsfilm. Et høydepunkt var å få se den ferdige filmen.

Alt i alt var det en veldig interessant konferanse med et vidt spekter av programposter, og noe av interesse for enhver smak.

Ingen kommentarer: