torsdag 29. juni 2017

Rapport fra studiet "Skolebibliotekkunnskap 3" av Marte Østmoen og June Midtskogsæter Kongsvinger bibliotek


Skolebibliotekkunnskap 3 – høstsemesteret.


 

Vi har deltatt på studiet «Skolebibliotekkunnskap 3: informasjonskompetanse og leseutvikling» ved Universitetet i Agder. Høstsemesteret 2016 var delt inn i tre deler som hver representerte tre leksjoner med hovedfokus på biblioteket som lærings- og danningsarena, informasjonskompetanse i skolen og leseutvikling.

 

Noen av emnene vi jobbet med i studiet var:

·         Ulike perspektiver på læring (sosiokulturelle, kognitive og sosialkognitive perspektiver)

·         Skolebibliotekdidaktikk

·         Begrepet informasjonskompetanse

·         Informasjonssøking og informasjonssøkeatferd i skolen

·         Materialitet og remediering

·         Lesedidaktikk og lesestrategier

·         Skolebiblioteket som rom for læring og danning

 

I løpet av studiet har vi lært hvordan vi kan bidra med å utvikle elevenes informasjonskompetanse og hvordan elevenes leseforståelse er viktig for å kunne oppnå dette. En god leser har gode lesestrategier og dette kan biblioteket bidra med å utvikle.Videre har vi har lært hvordan informasjonskompetanse kan defineres som et smalt begrep som i hovedsak fokuserer på de tradisjonelle skolebibliotekfunksjonene å søke, vurdere og bruke informasjon (brukeropplæring, søk, kildekritikk og kildehenvisning), men også hvordan begrepet kan tolkes med en videre betydning der vi også inkluderer prosessen fra en oppgave er gitt med tilhørende planlegging og definisjon av informasjonsbehov til oppgaven er presentert og vurdert. Skolebiblioteket kan delta og bidra i hele læreprosessen og ikke bare med den smale delen av informasjonskompetansebegrepet. Det er også viktig at opplæring i informasjonskompetanse skjer i forbindelse med arbeid med fag i skolen. Dette forutsetter godt samarbeid med lærere.

Mange av emnene vi gjennomgikk i skolebibliotekkunnskap 3 er relevante både for skolebibliotek og folkebibliotek. Vi håper å dra nytte av det vi har lært i vårt møte med elever både i skolebiblioteket og folkebiblioteket.

Mvh Marte og June i Kongsvinger bibliotek

 
 

Ingen kommentarer: