fredag 22. februar 2013

Ringsaker bibliotek - avdeling Moelv

Skranken hos Ringsaker bibliotek, avdeling Moelv
Skranken. Foto Ringsaker Bibliotek
Fakta om biblioteket 

Åpningstider: 
Mandag, onsdag og torsdag klokka 10 – 19
Tirsdag og fredag klokka 10 – 16
Lørdag klokka 10 -14


Kontakt:
Åsmarkveien 3, 2390 Moelv
http://www.ringsaker.kommune.no/bibliotek
62 33 64 80
biblioteket.moelv@ringsaker.kommune.no


Om avdeling Moelv 
Bøker til folket i 200 år - Biblioteket i Moelv feirer 200 års jubileum i 2013.

Historien 
I opplysningstiden ved århundreskiftet fra 1700-1800-tallet vokste det frem en ide om at kunnskap og åndsfrihet skulle danne grunnlaget for et nytt samfunnssyn. Som et ledd i denne utviklingen ble det opprettet leseselskaper på bygdene. Ringsaker leseselskap, som ble stiftet i 1813 og var forbeholdt betalende medlemmer. De fungerte også som et sosialt samlingspunkt for bønder og embetsmenn. I 1830-årene ble det opprettet et allmuebibliotek i Ringsaker, og boksamlingen ble drevet på fellesskapets regning. I 1839 begynte regjeringen å gi støtte til folkebibliotekene, med mål om å gi stadig bredere folkegrupper adgang til kunnskap. Kunnskap og innsikt var avgjørende for å sikre demokratiske verdier og fri meningsutveksling. I Ringsaker ble det lagt opp slik at de som ikke hadde penger til å betale for å bruke biblioteket fikk låne gratis, mens de som var i stand til å betale en liten årsavgift gjorde det. Etter en noe omflakkende tilværelse under og etter krigsårene flyttet Moelv bibliotek inn i Herredshuset da det sto ferdig i 1954. Først da ble det ansatt en boksamlingsstyrer på heltid. Boksamlingen gradvis har blitt utvidet. I 1947 besto samlingen av omkring 2000 bøker, mens det i dag er 38.819 medier tilgjengelig i biblioteket.
Dagens bibliotek
Performance i biblioteket med Rasmus Jørgensen. 
Foto: Ringsaker bibliotek 
I 2010 gjennomgikk avdelingen en total opp-pussing. Biblioteket ble oppgradert og avdelingen ble samlokalisert med Ringsaker kommunes servicesenter. Det ble etablert et tverrfaglig samarbeid som ga publikum i Moelv og nordre Ringsaker tilgang til mange offentlige tjenester og en utvidet åpningstid.

Biblioteket er åpent alle hverdager og tre dager i uka er det kveldsåpent. Offentlig informasjon er tilgjengelig gjennom utstillinger og ved tilgang til internett. Bøker, film, musikk, lydbøker og dataspill kan lånes fra en god og oppdatert samling. Aviser og tidsskrifter leses og lånes. Trådløst nettverk sikrer mulighet for bruk av bærbare PC-er, i tillegg tilbys publikum tilgang til stasjonære PC-er. Barn og ungdom kan bruke spillrommet eller studierommet til lekselesing. Det drives aktiv litteraturformidling til voksne og barn gjennom lesesirkel, bokprat, barnetimer og klassebesøk. Kommunens skolebibliotekveileder har sin base i biblioteket. Gjennom samarbeid med ulike aktører som Handelsstandsforeningen, bygdekvinnelag og kommunens landbruksavdeling arrangeres forfatterbesøk, forestillinger, skattejakt, matpakkekurs og foredragskvelder. Biblioteket er et pulserende møtested, som skaper tilhørighet i lokalsamfunnet.

Statistikk 
Tallene gjelder hele Ringsaker kommune og alle avdelingene til Ringsaker bibliotek
  • Antall innbyggere i kommunen - 33 406 
  • Antall årsverk - 10,93 
  • Antall ansatte - 12 
  • Utlån pr innbygger - 4,7

Bilder fra biblioteket 
Alle foto: Ringsaker bibliotek

 
Bibliotekar Monika Westvold


Barnetimen 16.06.11

 
Tre på veggen i barneavdelingen. 


Spill i biblioteketForedrag på biblioteketBokkoffert
Fra barneavdelingen

Ingen kommentarer: