fredag 8. mars 2013

Fylkesbiblioteket blogger: Gutter og lesing


Aller først vil jeg gratulere alle kvinner, spesielt innenfor bibliotekene i Hedmark, med dagen. Deretter vil jeg, med Steffen Sørums innlegg på bibliotekdagene i går som bakteppe, ta opp temaet gutter og lesning. Kanskje noen vil oppleve et slikt innlegg på 8. mars som en liten provokasjon, men min intensjon med innlegget i dag, er å fremme likestilling og drøfte løsninger som vil gagne både gutter og jenter. For det kan ikke være bra for jenter/kvinner at guttene/menn ikke leser?

Ulastelig antrukket Steffen Sørum under Bibliotekdagene, Hamar 7.3. "Leseagentene bør bytte ut hettegenseren og ta på skjorte og dress når de snakker til gutta".Både i sitt foredrag 7. mars og i sin artikkel «Guttene må få hjelp» presenterer Sørum dystre tall på hvordan det står til med leseegenskapene til gutter i Norge og ellers i den vestlige verden. Når dette i tillegg settes sammen med at 2 av 10 voksne mennesker ikke har gode nok leseegenskaper til å fungere i jobb og sliter sosialt som en følge av dette, vitner dette om et betydelig problem. Med fare for å være personlig, kjenner jeg meg selv ikke igjen i denne beskrivelsen av gutter som sliter på skolen. I hele min oppvekst gikk jeg i skoleklasser hvor vi gutta var ressurssterke på skolen. Kanskje hadde sammensetning av hvilke elever som havnet i samme klasse noe å si. På barne- og ungdomsskoletrinnet var vi gutter som drev med idrett og var vant til å konkurrere. Vi kappsyklet til skolen, vi spilte fotball til krampa tok oss, og vi tok denne konkurranselysten med oss inn i klasserommet. Det var om å gjøre å prestere i alle fag. Jeg kan ikke huske at mange av gutta slet med å lese, og vi konkurrerte jammen meg også i å lese flest bøker.

Konkurranse på skolen skaper mestringsfølelse hos de som gjør det godt, men de som faller utenfor skaper kan lett bli stemplet som dumme eller bråkmakere. I dag er det gutta som mer og mer faller utenfor, og når ikke hverken Kunnskapsdepartementet eller Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i følge Sørum tar godt tak i dette, må vi forsøke å starte i det små.

Sørum kom med flere gode ideer for tiltak:
*Finn bøker som passer til guttas interesser – når du anbefaler bøker MÅ du mene det
*Ikke senk krava til gutta (stor skrift, mye bilder)
*Løft fram sakprosa

Et annet interessant perspektiv Sørum trakk fram var de mannlige leseforbildene. Kanskje er det slik at det bør jobbes med å trekke fram forbilder som leser og som trekker fram spennende boktips. Bibliotekbransjen og skolen er dominert av kvinner. Hvorfor det er slik, skal jeg ikke engang forsøke meg å gå inn på, men der det kanskje mangler mannlige ansatte i bibliotekene bør det finnes mannlige lesere.

Så, hva tenkere dere om gutter og lesing ved deres bibliotek? Hva gjør dere allerede og hva har dere tro på kan være gode tiltak?

Fortsatt til lykke med dagen!

Mvh Amund       

Ingen kommentarer: