onsdag 8. mai 2013

Fylkesbiblioteket blogger: Når smått blir stort og lokalt blir sentralt

Jeg har lyst til å skrive denne posten fordi jeg har lyst til å snakke om noe som er viktig for oss, som fylkesbibliotek. I år har vi tre aktiviteter på gang, som hver på sitt vis betyr noe som vi mener er essensielt for oss og bibliotekene vi samarbeider med.

Sommerles - heading

Det første prosjektet er i ferd med å rulles ut som et tilbud om materiale til Sommerles-kampanjer i fylket. Vi har i flere år hatt materiale i form av plakater, brosjyrer til å registrere lesing på og postkort. Dette har bibliotek som ønsker det, fått. Ganske fine plakater, men etter noen år blir det liksom litt kjedelig allikevel. Visuelle uttrykk er alltid i endring og det finnes så mange ting man kan spille på for å skape en stemning, noe som snakker til de du ønsker å treffe. For noen år tilbake gjorde vi her en kompetansekartlegging, som hadde som formål å kartlegge både formell og praktisk kompetanse hos alle ansatte i bibliotekene. Hold ut med meg litt nå, for denne kartleggingen er faktisk viktig i denne sammenheng! Det viktige den gjorde, i tillegg til å se på hva slags behov og ønsker bibliotekene har i forhold til egen kompetanseheving og -utvikling, var at den også kartla hva slags kompetanse vi faktisk har i bibliotekene våre. Det har resultert i at vi blant annet har et eget punkt om bruk av denne kompetansen i vår tiltaksplan:

Bruk av eksisterende kompetanse
Med utgangspunkt i eksisterende kompetanse i bibliotekene i Hedmark, har vi også en unik mulighet
til å initiere samarbeid/prosjekter og kurs hvor denne kompetansen kan videreføres.
Kompetanse (angitt i parentes) kan knyttes opp til disse områdene:
● Folkehelse (Mat, helse)
● Litteraturkunnskap- og formidling (Språk, litteratur og kulturfag)
● Markedsføring, synliggjøring (Kunst, håndverk og grafisk design )
Om du nå har hengt med hit; vi vet at det finnes god kompetanse på blant annet grafisk design og vi har tidligere brukt oss av det, i for eksempel prosjektet "Dataspill i bibliotek", hvor logoen ble designet av to stykker ved fylkesbiblioteket.
En ting er at det er fantastisk morsomt å se hvordan designen vokser fram ut fra en tanke og forståelse som er forankra både faglig og lokalt. Men ikke minst er det viktig og riktig å bruke den kompetansen som faktisk ligger rett foran dørstokken vår! Resultatet for Sommerles-materialet har blitt inspirerende, fargerikt og helt unikt!

Volumfestivalen og fylkesbiblioteket jakter på årets Hedmarksdikt!

Noen ganger er vi heldige og blir huka tak i av andre. Denne gangen var det to damer fra Volumfestivalen som tenkte seg at det kunne være moro å prøve et samarbeid rundt det å få folk til å skrive. Skrive om Hedmark, la seg inspirere av Hedmark og få andre til å lese og tenke. Jeg skal innrømme at vi måtte sette oss ned og tenke og kjenne litt etter om vi virkelig hadde tid til å legge ut på et slikt prosjekt. Men etter å ha tenkt, bestemte vi oss for å møte damene og deretter var det bare å kjøre løs med å få lagd materiale (hvor Volumfestivalens folk sto på og gjorde en flott jobb synes vi), konkurransetekst (hvor festivaldamene tro til!) og å få informasjon ut til bibliotekene (hvor vi var bindeleddet), slik at de kunne hjelpe til med markedsføring. Lokale og motiverte krefter er en drivkraft som man ikke skal kimse av. For den betyr at mange drar sammen og det har resultert i rundt 25 innleverte bidrag til nå. De fleste er levert digitalt, men vi ser at det har hatt noe å si når folk fra bibliotekene har vært rundt og snakket om konkurransen på for eksempel skoler - da ruller det inn noen bidrag på nett! Dette ser ut til å bli et kult lite prosjekt hvor folkebibliotek, videregåendeskolebibliotek og høgskolebibliotek drar litt sammen, en jury av interesserte og motiverte folk gleder seg til å se på alle de innleverte bidragene, og hvor vi har fått prøvd ut digital markedføring. En del av gevinsten er faktisk også digital - vinnerdiktet publiseres i e-diktet! Det blir også spennende å se vinnerdiktet, og kanskje flere med det, bli levendegjort på en festival med mange kulturelle innslag og opplevelser.

Logo

Det siste prosjektet står vi også midt i. I etterkant av at fylkesbiblioteket, sammen med Oppland fylkesbibliotek, Likestillingssenteret, Statsarkivet på Hamar og Kvinnemuseet oppfordret til å feire stemmerettsjubileet og hedre lokale heltinner tok vi kontakt med Statsarkivet og Oppland fylkesbibliotek. For vi hadde lyst til å få til noe. Av og til er det sånn at lysten ikke alltid består av konkretiserte planer, og litt slik var det denne gangen. Og beviset på at flere hoder tenker bedre enn ett, er at det nå er i ferd med å vokse fram en digital fortelling om to sterke damer. Ei fra Oppland og ei fra Hedmark. Statsarkivet sitter med faglig kunnskap som sørger for innhold, en elevbedrift ved Hamar Katedralskole har fått oppdraget med å skape historien og fylkesbibliotekene skal samarbeide med to bibliotek for å lage et arrangement rundt "åpningen" av fortellingene. Vi håper deretter at de digitale fortellingene kan brukes mange steder og i flere sammenhenger utover høsten.


Kanskje er det ikke så godt planlagt alt som blir satt igang, men kanskje er det nettopp slike oppstarter som åpner for nye tanker, ny kunnskap og nye prosjekter. Og jeg er helt sikker på at det at deltakerne inn i slike aktiviteter og prosjekter er kortreiste, er en styrke vi ikke alltid er bevisst og klar over i like stor grad som vi bør være det. Vi har snakket litt om akkurat dette ved fylkesbiblioteket de siste dagene - nettopp fordi det har vært så utrolig morsomt både å se på og få være med på at design, opplegg og aktiviteter vokser fram. Vi har snakket om det fordi vi kjenner en stolthet over det som skapes. Jeg tenker at det vi kjenner på, er at det å tørre å begynne i det små, prøve ut og bruke seg av det vi har rundt dørstokken skaper prosjekter som ikke nødvendigvis er veldig ressurskrevende - men som bringer med seg viktige verdier å ha med inn i det faglige biblioteklandskapet vårt.

Hva tenker dere?

Karianne

Ingen kommentarer: