tirsdag 7. mai 2013

Hamar katedralskole - biblioteket

Hamar Katedralskole har et lyst og fint bibliotek.
Foto: fylkesbiblioteket

Fakta om biblioteket

Antall Elever: 1330
Antall ansatte på skolen: 240


Ansatte på biblioteket: 
Liv Bjellastuen – Bibliotekleder
Anne Gorostuen – Spesialbibliotekar
Linda Askehagen – Bibliotekar
Kjersti Brøntveit – Bibliotekar (slutter 1.september 2013)

Utlån per elev 2012: 6,7

Kontakt: 
Ringgata 235, 2305 Hamar
http://www.hamar-katedral.vgs.no/Skolesider/Hamar-katedralskole/Om-skolen/Bibliotek
62 54 42 05
kattabiblio@hedmark.org

Bibliotekets blogg:
http://superbibliotekarene.blogspot.no/


Historie

Hamar katedralskole er en av de eldste skolene i Norge. Det finnes ikke vitnesbyrd om skolen på Hamar før i 1333, men tradisjonelt dateres skolen fra 1153. Hamar bispesete ble opprettet 1152/53, og ved alle bispekirker skulle det være et domkapittel, eller kollegium av prester. Det var domkapittelet som fikk ansvaret for utdanning av prester, og derfor ble det opprettet katedralskoler for å ta seg av presteutdanninga. Katedralskoler ble opprettet i Nidaros (Trondheim), Oslo, Bergen og Stavanger, i tillegg til Hamar. Skolen gikk under det latinske navnet Schola cathedralis hamarensis.

En av skattene til Hamar katedralskole er 
Hornemansamlingen. Foto: Liv Bjellastuen
Etter hvert fikk samfunnet et behov for andre skrivekyndige, som kunne gå inn i statsadministrasjonen, og også handelsmenn måtte kunne lese og skrive, og skolen fikk også verdslige elever. Den første skolen lå ved siden av katedralen på Domkirkeodden. I 1536 kom reformasjonen til Norge, men det ble bestemt at skolen skulle fortsette. I 1567 ble katedralen ødelagt av svenskene, og skolen ble i 1584 flyttet til Vang utenfor Hamar, der den fortsatte fram til 1602. Da ble den slått sammen med Oslo katedralskole. Hamar katedralskole har derfor ikke en sammenhengende historie på Hamar. Hamar by ble gjenopprettet i 1848, og i 1876 fikk byen gymnas under navnet Hamar offentlige skole for høyere allmenndannelse. I 1936 søkte skolen om å ta tilbake navnet Hamar katedralskole.

Dagens Hamar katedralskole har blitt en stor skole med mange forskjellige studietilbud. 1.1.2004 ble Ajer videregående skole slått sammen med Hamar katedralskole, og 1.1.2006 ble Ankerskogen videregående også en del av skolen. Begge disse skolene har lang tradisjon i Hamars skolehistorie. Ajer videregående skole ble grunnlagt i 1938 som Hamar handelsgymnasium. Ankerskogen videregående skole kunne feire sitt 50-års jubileum i 2005.

Hamar katedralskole ble høsten 2008 fysisk samlet i det nye skolesenteret på Ajer. Høsten 2007 startet skolen opp i nytt skoleanlegg, og høsten 2008 ble siste byggetrinn tatt i bruk, og skolen samlet all aktivitet i ett skoleanlegg. Skolen har ca. 1330 elever og 240 ansatte. Den har et areal på 25 000m², og har kostet rundt 600 millioner kroner.
Dagens skole og bibliotektjenesten

Anne, Linda og Kjersti. Foto: Liv Bjellastuen
Hamar katedralskole er i dag fylkets største videregående skole og våre elever er fordelt på to hovedretninger, yrkesfaglig -og studieforberedende utdanningsprogram, med følgende programområder;

  • Studiespesialisering
  • Medier og kommunikasjon
  • Design og håndverk
  • Service og samferdsel
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Elektrofag

I tillegg har skolen en grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever i alderen 16 – 20 år.

Hamar katedralskole bibliotek har lange historiske og kulturelle røtter. Biblioteket forvalter en rikholdig historisk boksamling. En del av denne samlingen er Hornemansamlingen som består av ca. 1430 titler fordelt på ca. 1850 bind og hefter, og som dekker et stort spekter av emner. Om lag 20 av bøkene er trykket mellom 1546 og 1600. Hamar katedralskole har et bibliotek som strekker seg fra «Gutenberg til Gates».

Dagens bibliotek er et moderne bibliotek med flotte lokaler og med en oppdatert mediesamling. Statistikken for 2012 viser en bestand på ca. 33.000 medier. Dette inkluderer bøker (ikke lærebøker), tidsskrifter, DVD’er, lydbøker klassesett m.m.

Biblioteket disponerer ca.821 kvadratmeter, inkludert et magasin og er moderne utstyrt på alle måter.  Vi har ca. 150 leseplasser i tilknytning til biblioteket og en stille lesesal.
Vi har høye besøkstall blant elever og lærere, og utlånsstatistikken for 2012 viser et utlån av bibliotekets egne medier på ca. 9000. Hvis vi tar med lærebøkene,  kommer utlånet opp i ca. 21 000.

Elevene ble utfordret til å beskrive hva en god bok er for dem. 
Foto: Liv Bjellastuen
Biblioteket har en pedagogisk forankring, og skolens 4 bibliotekarer jobber hele tiden opp i mot elever og lærere i skolehverdagen. Vi inviterer alle VG1 klassene til brukeropplæring i biblioteket. Her presenterer vi oss selv og hva vi jobber med, bibliotekets database, kvalitetssikre nettressurser, hvilke sosiale medier biblioteket deltar på m.m. Vi fokuserer også på leselyst. Etter introduksjonen blir det et besøk på biblioteket og forhåpentligvis så låner elevene noe med seg.

Hamar katedralskole arbeider bevisst for å øke leselysten hos elevene, og biblioteket bidrar med litteraturformidling i klassene. Bibliotekarene er også sparringspartnere når elevene jobber med oppgaver, og vi veileder elevene med å finne gode kilder i egen boksamling og på nettet.
Biblioteket har også tilbud om kurs i kildekritikk. Vi gjennomgår kriterier for hvordan man skal vurdere om en kilde er kvalitetssikker eller ikke, både når det gjelder trykt materiale og nettressurser.


Bibliotekets arrangement 

Adventsstund med Kjersti. Foto: Liv Bjellastuen
Bokvandring: Hvert år, i november, arrangerer biblioteket i samarbeid med Hamar historielag og Statsarkivet i Hamar «Bokvandring». Dette er en annerledes bokprat hvor enkelt verker fra Hornemansamlingen blir hentet opp og løftet fram gjennom inspirerende foredrag av kunnskapsrike foredragsholdere. Vanligvis fyller vi opp et auditorium med gjester denne kvelden.

Adventsstund: Biblioteket arrangerer i desember adventsstunder i så mange klasser som mulig, og i biblioteket. Kjersti leser julefortellinger, vi tenner lys og serverer pepperkaker.

Juletrær: I desember har vi også et «bokjuletre» hvor elevne skal gjette hvor mange bøker juletreet er satt sammen av. Vi har også et «ønskejuletre» hvor elever og lærere kan henge opp et ønske om en bok eller film. På hvert juletre trekker vi ut noen heldige vinnere.

Krimbøker. Foto: Fylkesbiblioteket
Kriminell uke: I den siste uka før påske arrangerer vi Kriminell uke med fokus på kriminallitteratur.  Anne og Kjersti har kriminell bokprat i så mange klasser som mulig. Vi har quiz med bokpremier i hver klasse. Vi har hatt kjent  krimforfatter på besøk, og vi ønsker å ha dette som et tilbud. I tillegg har vi utstillinger med fokus på kriminallitteratur inne i biblioteket.

Verdens bokdag: Vi feirer Verdens bokdag med arrangement med bøker i fokus, og betydningen av å lese, samt fokus på ytringsfrihet.


Ingen kommentarer: