onsdag 23. oktober 2013

Kongsvinger bibliotek

Fakta om biblioteket

Åpningstider: Alle hverdager 11-18, lørdager 11-15.
Adresse: Rådhusplassen 6, 2212 Kongsvinger
URL: www.kongsvingerbibliotek.no
Blogghttp://vinduet.kongsvinger.no/


Konsert. Foto: Kongsvinger bibliotek
Telefonnummer: 62 80 80 79          
e-postadresse: post@kongsvingerbibliotek.no
Antall innbyggere i kommunen: 17500
Årsverk pr. 1000 innbyggere: 0,37
Utlån pr innbygger: I 2012 hadde vi 4,3 utlån per innbygger.
Antall stillinger og antall ansatte: Vi har i biblioteket totalt 6,55 årsverk, fordelt på 8 ansatte. Dette inkluderer de to skolebibliotekarene fra Sentrum videregående skole med sine 1,5 årsverk. I tillegg har vi 1 årsverk som fengselsbibliotekar. Men dette er på utsiden av vår vanlige drift, og hun har primært sitt arbeidssted på Kongsvinger fengsel.


Om Kongsvinger bibliotek
  
Kongsvinger bibliotek er en møteplass på tvers av alder, kjønn og kulturer. Vi har dagens aviser, flere ulike tidsskrifter, mange datamaskiner og en kafé. Dette gjør at vi er en attraktiv møteplass og værested. I byen har vi et flyktningmottak, og vi ser at mange av beboerne der bruker oss, og spesielt datatilbudet vårt.

Vi har mange studenter i byen, og vi ser at mange bruker oss som sted å møtes for gruppearbeid og selvstudier.

I og med at biblioteket er plassert sentralt i byen har vi en utfordring med å nå ut til alle hjørnene av kommunen. Derfor har vi startet med bokhus i samarbeid med skoler og barnehager omkring i kommunen. Et bokhus er et lite hus med bøker som henger tilgjengelig ute i bygdene. Du tar med en egen bok hjemmefra, som du bytter til en ny i huset, på den måten opprettholdes mengden bøker i husene samtidig som de skiftes ut og man finner noe nytt. Per i dag henger det 8 bokhus rundt omkring i kommunen.

Leseknapp. Foto: Kongsvinger bibliotek
Flere av skolene får tilkjørt bokkasser etter ønske, slik at elevene får tilgang til stadig nye bøker de har lyst til å lese. Alle 2. klassene i kommunen får tilbud om å være med på leseknappen. Da kommer de til oss for å være med på arrangement hvor alle får utdelt lesekort og masse lesetips. Så må de lese på skolen og hjemme slik at de fyller ut lesekortet sitt. Etter en tid blir klassene invitert tilbake til oss for utdeling av diplom, kake og et forfatterbesøk. Begge disse tiltakene er gjort for å få barna til å ha lyst til å lese ofte og mye, og dermed bli bedre.
 


 

Aktiviteter ved biblioteket i tillegg til vanlig utlånsvirksomhet

Vi har mye aktivitet i biblioteket i tillegg til utlånet, blant annet tilbyr vi gratis data- og Internettkurs, foredrag, forfatterbesøk og konserter. Vi brukes som utstillingsarena og andre aktører leier ofte lokalet og har brukt det til teaterforestillinger og større konserter.Barneforestilling. Foto: Kongsvinger bibliotek
I løpet av året leies det inn barneforestillinger 6-8 lørdager, som passer for barn i alderen 0-6 år. Vi arrangerer filmvisninger for barn og unge i ferier og på enkelte lørdager. Nordisk spilldag er vi med på, og kjører opplegg med turneringer og premier.
Biblioteket arrangerer lesesirkel hver måned, unntatt i desember, og det er bibliotekets ansatte som leder lesesirkelen. Vi har også kontakt med en filosof som driver filosofisk kafé en gang i måneden, hvor alle mulige slags temaer kan komme opp og filosoferes over. Det siste året har biblioteket også kunnet tilby ukulelekurs, der vi har en lærer fra kulturskolen som underviser.


Bilder fra biblioteket


Konsert. Foto: Kongsvinger bibliotek
Lese for å mekke. Foto: Kongsvinger bibliotek


Lese for å mekke. Foto: Kongsvinger bibliotek
Spilldag. Foto: Kongsvinger bibliotek
Spilldag. Foto: Kongsvinger bibliotekSpilldag. Foto: Kongsvinger bibliotekBarneforestilling. Foto: Kongsvinger bibliotek1 kommentar:

Anonym sa...

Et flott bibliotek!