fredag 27. september 2013

”Lesestund er kosestund”- et samarbeidsprosjekt på tvers i Våler kommune

Vi i Våler ønsker å fokusere på språk og leselyst, og som ledd i dette har vi byttet ut den tradisjonelle 10 mnd kontrollen for med et ”barseltreff” på biblioteket der hovedtema er språk –og lesestimulerende aktiviteter, og hvordan foresatte kan styrke barnet sitt på området.

Vi vet at en god del barn og unge sliter med lese -og skrivevansker i skolen.
Språk -og lesestimulerende aktiviteter og bruk av sansene spiller en avgjørende rolle i småbarns språkutvikling. Godt ordforråd gir god leseforståelse senere og reduserer drop-out fra videregående skole.

Vi vet at når barnet blir 9-11 mnd. så er språket i en veldig utvikling. Barn stimuleres av talt språk fra tidlig spedbarnsalder. Barnet begynner å forstå meningen med enkelte ord og navn, og lyd-, og bablereportuar utvikles stadig. Høytlesning, samtale, sang, rim, regler, gåter og lek stimulerer barnet til å utviklet språkforståelse og ordforråd. Dette er veldig viktige elementer i språklig bevissthet i tillegg til kjærlighet og ros. Ordforråd handler om å kunne bruke og forstå mange begreper. Vi forteller de foresatte at de MÅ benytte enhver anledning til å øke barnets forståelse i hverdagen. Det er egentlig enkelt, og betyr så mye for barnets utvikling.

Hvordan vi gjør det:
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom helsesøster, logoped og biblioteksjef.
Helsesøster sender ut invitasjon. Bibliotek kjøper inn ”Gåsemorboka” av Prøysen som alle barna får i gave. Setter også inn en personlig hilsen til hvert av barna inn i boka.
Vi setter av en og en halv time til hvert av barseltreffene. Vi ordner enkel servering med kaffe/te og frukt som er med på å skape en god og avslappet stemning under møtet. Fremmøteprosenten er ca 75 %, og det er vi fornøyde med.
Logoped gir nyttig informasjon og gode råd om hvordan stimulere til kommunikasjon og godt samspill i språkutviklingen. Helsesøster tar opp tema samspill og empatiutvikling. Bibliotekleder gir informasjon om bibliotektjenesten, og har mange bokanbefalinger og tips til hvordan å få barnet interessert i bøker. Aktuelle bøker både for foreldre og barn er utstilt. Vi deler ut bokgaven samt litt nyttig dokumentasjon/informasjon. De foresatte blir også bevisstgjort på hvilken flott institusjon biblioteket er. Mange kommer tilbake på trilleturer, og med resten av familien.
Vi har fått innvilget støtte fra Hedmark fylkeskommune dette året på kr 15.000,-Vi mener at et slikt samarbeid med barnas foreldre på et tidlig tidspunkt vil forebygge vansker for barnet. Språk er et sentralt tema der vi ut fra forskning vet at det nytter å forebygge, og hvor tiltakene ofte er enkle. Derfor har vi stor tro på at arbeidet vi driver i ”Lesestund er kosestund”, gir positive resultater på sikt. Jeg mener også at prosjektet er lett overførbart til andre kommuner. Min oppfordring er å ta kontakt med helsestasjon og logoped i deres kommune! Er det noe dere lurer på, kan dere ta kontakt på e-post: eva.oiseth.wenstad@vaaler-he.kommune.no

Ingen kommentarer: