fredag 16. mai 2014

Fylkesbiblioteket blogger: Bibliotek i endring

Åpning av selvbetjent bibliotek

Den 12.  mai var jeg på åpninga av selvbetjent bibliotek ved Hamar bibliotek, avdeling Vang. Dette er det tredje selvbetjente biblioteket som åpner i Norge. Fra Danmark har vi erfaringer fra selvbetjente bibliotek fra byer som Århus og København, men det er allikevel ikke gitt at alt fungerer på samme måte  i Norge, som det har gjort og gjør i Danmark.

Under åpningen av det selvbetjente biblioteket sa jeg at det er spennende å være med på åpningen. Det at Hamar bibliotek er tidlig ute, gjør deres erfaringer viktige for andre som eventuelt kommer etter. Jeg er ganske sikker på at flere slike selvbetjente bibliotek kommer. Det gir innbyggerne og brukerne tilgang til innholdet i biblioteket, (nesten) uavhengig av åpningstider. Men jeg mener også det gir bibliotekene og de ansatte noen utfordringer i forhold til formidlingen av dette innholdet. Hvordan skal vi på en best mulig måte formidle bøker, filmer, dataspill og andre medier når vi selv ikke er der? Den fysiske formidlingen i bibliotekrommet blir ekstra viktig. Hva møter lånerne når de går inn av døra? Den digitale formidlinga skal også være en inngang til det fysiske biblioteket, hvordan klarer vi å vise veien digitalt? Det blir derfor spennende og viktig å se hvilke erfaringer personalet gjør seg når de skal formidle uten selv å være der hele tida.

Biblioteksjef Berit Borgen og ordfører Morten Aspeli ved åpningen

Besøk ved nye Brøttum filial

Samme uka som jeg var med på åpninga ved Vang filial, besøkte fire fra fylkesbiblioteket den nye filialen ved Ringsaker bibliotek, avdeling Brøttum. Filialen ligger i første byggetrinn av Brøttum barne- og ungdomsskole. 

Biblioteket har vært i drift siden mars og det var lærerrikt å få komme og høre om planprosessen, byggeprosessen og samarbeidet internt i kommune, skole og bibliotek. Mette fortalte at planleggingen allerede var startet da hun begynte som biblioteksjef ved Ringsaker bibliotek for seks år siden. Derfor hadde hun egentlig et oppdrag fra tidligere biblioteksjef i forhold til å ta kontakt med kommunen. Hun tok kontakt med kommunen og jobbet for å få inn sentrale formuleringer som "sentralt i skolen og skolebygget" i plandokumenter allerede fra starten. Rektor ved skolen har hatt et tydelig ønske om at biblioteket skal være et lesested, ikke et PCsted. Skolen og biblioteket har hatt et tett samarbeid hele veien og begge parter har vært lydhøre overfor hverandre. Det har hele veien vært politisk vilje - det arbeidet som tidlig ble forankret fra bibliotekets side, har beholdt fokus gjennom prosessen fram til ferdig bibliotek. 

Vi spurte hva elevene synes som biblioteket. Aud, som er bibliotekar på filialen, sier bruken er stor. De ser at flere skulle ønske seg bedre åpningstider og skolen kommer til å bidra med noe personalressurser slik at tidene blir bedre. Aud tror at bruken av biblioteket nå vil være litt annerledes enn før, elevene bruker mer tid til å bare være der, til å gjøre skolearbeid og til å lese. De voksne brukerne liker å sitte ved inngangspartiet, hvor det er satt opp en sittegruppe med utsikt i alle retninger i biblioteket.

Inngangspartiet
 
Aud i fortellerstolen


Utstilling

Ut for å se

Vi prøver å få reist ut på besøk til når det skjer ting som vi kan lære av, og som vi forhåpentligvis kan bruke videre når vi opplever at andre jobber med de samme tingene. For oss, som et regionalt ledd, er det viktig. Akkurat nå er det flere bibliotek som endres, enten i form av nybygg, renovering, ombygging, eller i  form av å få nye eller endrede funksjoner. Vi håper på å få med oss Eidskog med ny biblioteksjef, Åsnes med ombygging og Grue med ommøblering etterhvert i år!

Karianne 

Ingen kommentarer: