fredag 28. mars 2014

Fagforum for bibliotekarer i vgs Hedmark

Skrevet av Linda Askehagen, Hamar katedralskole


Det å være bibliotekar på en videregående skole kan være et ensomt yrke. På de fleste skolene er det kun en bibliotekar og du savner kanskje en kollega å spørre til råds og diskutere bibliotekfaglige spørsmål med. Da er det flott at vi har Fagforum for bibliotekarer i videregående skoler her i Hedmark. Dette er nemlig et fora hvor vi kan utveksle erfaringer og ivareta den faglige kontakten.

Fagforumet har normalt to møter i året, vår og høst. Møtene blir arrangert i samarbeid med Videregående opplæring  (VGO) og Fylkesbiblioteket i Hedmark. VGO er viktig i forhold til å tilrettelegge møter og være bibliotekenes rådgiver i skolespørsmål. Fylkesbiblioteket er sterkt på banen i forhold til kurs og kompetanseheving for oss. I januar kom f. eks. Jannicke Røgler fra Buskerudgeriljaen til Fagforum for å holde kurs i kassering og samlingsutvikling.
                               
Møtene har varierende tema fra gang til gang. Vi har hatt besøk av elever fra Hamar katedralskole, som har deltatt i Ungdommens kritikerpris, for å presentere sine erfaringer med deltakelsen. Det har blitt arrangert kurs i It’s learning, kontaktmøter med Mikromarc, forfatterbesøk med Helene Uri. Men like viktig er utvekslingen av erfaringer oss skolebibliotekarer imellom. Utfordringene  og problemene vi møter i hverdagen er ofte de samme og det er nyttig å høre hvordan andre løser dem. Kanskje kan vi gjøre ting på bedre måter?

Et stadig tilbakevendende tema for oss skolebibliotekarer er lærebøker! På slutten og begynnelsen av skoleåret er det noen uker der vi kun jobber med lærebøkene. Og det er tusenvis av dem! De skal bestilles, registreres i Mikromarc, lempes på bord etc. Ikke nok med det – de skal jo også lånes ut og leveres tilbake. Dette krever store ressurser fra oss. Da er det greit å få høre hvilke erfaringer man har fra de forskjellige 
bibliotekene.

                            
I mange år har ei arbeidsgruppe arbeidet med en strategisk bibliotekplan for skolebibliotek i vgs i Hedmark.  Gruppa har bestått av skolebibliotekarer og representanter fra Fylkesbiblioteket og VGO. Den første planen ble forkastet av rektorene, en ny plan er under utarbeidelse.
I det daglige holder vi blant annet kontakt gjennom en gruppe på Facebook. Her kan vi komme med spørsmål og innspill og få raske svar. Vi sitter jo spredt over hele Hedmark fylke så det er god måte å kommunisere på.
Fagforumet er en viktig møteplass for oss skolebibliotekarer. Vi håper vi kan fortsette det gode samarbeidet vi har med Fylkesbiblioteket og VGO i fremtiden.

Ingen kommentarer: