onsdag 18. juni 2014

Tolga bibliotek

Fakta om biblioteket:


Åpningstider: Mandag 11-15
 tirsdag og torsdag 14-19. 
Onsdag og fredag res. skoleelever/kontorAdresse: Kommunehuset, 2540 Tolga

Telefonnummer: 62 49 65 34
E-postadresse: tolga.bibliotek@tolga.kommune.no

Antall innbyggere i kommunen: 1658
Utlån pr innbygger: 12,8
Biblioteket har 2 stillinger. Ca 0,75 % folke- og skole til sammen. 0,25% assistent 1 dag i uka.

Om Tolga bibliotek

Foto: Tolga bibliotek

Vi er biblioteket for leseglede, og har et høyt utlån og et høyt service-nivå. Biblioteket er en integrert del av timeplanen ved Tolga skolen. Så alle elever har faste timer på folkebiblioteket annenhver uke. Grendeskolen i Vingelen kombinerer svømmeundervisning og bibliotekbesøk i de vintermånedene når bassenget er åpent.  Alle klassene får bokprater og lesestunder. Biblioteket har små ressurser og har derfor valgt å prioritere lesing og leseglede foran katalog og teknikk.
Biblioteket har et godt omdømme i kommunen. Utsagt som «Biblioteket gjør at jeg kan jobbe som forsker, men likevel bo der jeg gjør» gjør at vi føler at vi treffer med vi gjør. Samtidig er det viktig for oss å være et lavterskeltilbud. Vårt arbeid i skolen gjør at vi treffer alle elever uansett bakgrunn. Vi jobber også sammen med flyktningetjenesten, barnehagene og av og til lag og foreninger. Alle kunder betyr like mye og vi behandler alle henvendelser like seriøst. Vi opplever at biblioteket er en god møteplass for mange, og vi ser at vi har en finger med i spillet i mye av det som skjer lokalt. Det kan være en bokutgivelse, en revy, skoleoppgaver osv.
Biblioteksjefen mottok nylig bibliotekprisen for Hedmark 2013.


Aktiviteter ved biblioteket i tillegg til vanlig utlånsvirksomhet:

Vi har ca. 50 bokprater i året for elever ved Tolga -og Vingelen skole. I tillegg har vi i overkant av 40 eventyrstunder for de yngste elevene.
Vi har arrangert SommerLes siden oppstarten i fylket for ni år siden. Vi har høy deltagelse og høyt snitt på antall leste bøker: SommerLes generer en del annen aktivitet som forfatterbesøk, trylleshow og Sommerles-tre.
Åpning av årets SommerLes. Besøk av Reidar Kjelsen. Foto. Tolga bibliotek


Vi deltar i det 2-årige prosjektet Vinterles, som er et samarbeidsprosjekt med 5 bibliotek i regionen. Prosjektet er rettet mot voksne. Prosjektet genererer forfatterbesøk, formidlingsturné og besøk av leseinspirator.

Vi har også enkelte forfatterbesøk og forestillinger utenom prosjektene.

Vi har Boktras i alle barnehagene. Det er tre barnehager med til sammen 6 avdelinger. 

I samarbeid med de andre bibliotekene i Nord-Østerdalen driver vi bloggen kortreistelesetips.blogspot.no
Samarbeidet med de andre bibliotekene i regionen er gull verdt.


Bilder fra biblioteket


Klovnen Knut setter alle i aktivitet. Foto: Tolga bibliotek

Formidlingsturné i forbindelse med Vinterles. Foto: Tolga bibliotek

Ingen kommentarer: