tirsdag 23. september 2014

Folkemøte om fremtidens bibliotek

Vi var så heldige å bli kontaktet av Hamar bibliotek med spørsmål om vi ville være med å holde et arrangement om fremtidens bibliotek sammen med Litteraturscena i Hamar. Vi sa ja takk, og jippi av flere grunner: 1. Det er et kjempespennende tema 2. det er veldig tidsaktuelt med den reviderte folkebibliotekloven hvor den nye formålsparagrafen i loven sier at : folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.3. Sammen med fylkesbibliotekene i Oppland og Sør-Trøndelag har vi fått 600.000 til prosjektet Biblioteket – tar den lokale debatten som er et kompetansehevingstiltak, hvor vi skal lage et kurs for folkebibliotek og gjennomføre debatter i 30 bibliotek i våre tre fylker. Hva er bedre enn å lære litt på forhånd hvordan man arrangerer, velger ut paneldeltagere og samtalestyrer, og gjennomføring sammen med andre? Perfekt tenkte jeg - og så mye jeg har lært!

På første møte med Hamar bibliotek hadde Hanne-Sine Andresen (Hamar bibliotek) gjort undersøkelser og funnet at Deichmanske bibliotek på Furuset akkurat hadde hatt et folkemøte med nesten samme tema. De hadde fokus på samtalen og ikke debatt som form, vi kontaktet Mari Gudin Torp som er avdelingsleder på Deichman og høstet erfaringer fra deres arrangement. Vi bestemte oss for at vi ønsket oss visjoner og ideer og innspill vi kunne jobbe videre med fra vårt arrangement. Mala Wang-Naveen som både er journalist, forfatter og bibliotekbruker hadde vært en utmerket leder for samtalen på Furuseth, så vi kontaktet henne og fikk ja J

Sette sammen panel 
Vi ønsket den gode samtalen og de gode ideene, vi landet derfor på ganske mange paneldeltagere og fikk faktisk ja fra alle vi spurte:
Knut Olav Åmås, direktør for Stiftelsen Fritt Ord. Har lang og erfaring, kan trekke de lange overordnede linjene
Eivind Langøigjelten, Ungdommens fylkesting, Hedmark – representant for fremtiden
Lise Iversen Kulbrandstad, rektor ved Høgskolen i Hedmark. Skrev en kronikk om folkebibliotek i HA
Mette Westgaard, biblioteksjef, Ringsaker bibliotek
Helene Guåker, forfatter og bibliotekbruker.

Panelet. Foto: Kirsti Kristiansen


I tillegg hadde vi en såkalt førsterekke med personer vi mente kunne tilføre samtalen noe positivt:

Anne Ekornholmen: Kultur- og debattredaktør i Hamar Arbeiderblad
Widar Aspeli: Jobber i Turneorganisasjonen, og forfatter av bla annet barne-og ungdomslitteratur.
Per Olav Sanner: biblioteksjef i Stange
Stein Kippersund: sitter i styret i Norsk bibliotekforening
Berit Borgen: Biblioteksjef Hamar bibliotek

Gjennomføring av arrangementet
Vi var såpass mange involverte at vi fordelte hvem som møtte hvem på stasjonen, og paneldeltagerne samlet seg ved et kafebord på Valuta, kanskje det var lurt så de fikk bli litt kjent med hverandre før de skulle på scenen sammen? Stolene var satt ut på forhånd ca 60 stoler, men flere stoler stablet lett tilgjengelig, og det var bra for vi telte 72 brukte stoler etter arrangementet! Hvem var alle sammen? det var mange fra Høgskolen kanskje siden rektor var i panelet? I tillegg var det en del bibliotekarer, men færre enn jeg hadde trodd. Mange kultur og litteraturinteresserte i alle fall, og en politiker ble observert, alle hadde fått invitasjon.
Både innlegg og samtalen fungerte bra. Førsterekken ble trukket uformelt inn enten ved at de stilte spørsmål selv eller ble spurt av enten paneldeltagere eller samtaleleder.
Arrangementet kronologisk: Berit Borgen, biblioteksjef Hamar bibliotek sa velkommen, Mala Wang-Naveen innledet og presenterte paneldeltagerne. Paneldeltagerne holdt korte innlegg. Deretter hadde de en samtale sammen bare de, før det ble åpnet opp for «folkemøtet»- spørsmål fra salen. Det var mange spørsmål som ble besvart av panelet, førsterekken og til og med av publikum selv. Vi var flere som twitret under #bibfremtid hvis du vil se en smakebit på hva samtalen dreide seg om.

Folk på vei inn. Foto: Karianne A. Aam


Lyd og lys
Heldigvis trengte vi ikke å tenke på lyssetting og lyd, da arrangementet ble holdt på Kulturhuset på Hamar i en Black box med masse teknisk utstyr. Kulturhuset stilte med lydtekniker som hadde kompetanse på det mest avanserte lydteknikkutstyret, siden antall paneldeltagere ble så høyt.

Presse og inviterte
Jeg har faktisk ikke helt kontroll på hvilke grupper som ble invitert, det var Litteraturscena som inviterte, og det var de tydeligvis dyktige til - det fine med samarbeid!
Ingen fra pressen kom, det var synd siden dette arrangementet hadde et viktig prinsipielt tema – objektivt sett. Vi er midt oppe i en vridning i media, hvor avisene tidligere nådde lengst ut til folk, i dag kan vi gjøre mye selv med sosiale medier. Vi spredte invitasjon og budskap via Facebook, Twitter, Instagram og epost, i tillegg til plakater og flyveblad.

Førsterekka og panelet, sammen med publikum hører på samtaleleder Mala Wang-Naveen.
Foto: Elin Gammelmo


Evaluering
Vi har evaluert sammen med Hamar bibliotek.
Hvis vi ønsker en høyere temperatur på samtalen, kan det vurderes at neste samtale kan ha en debattform. Førsterekken fikk vi ikke helt landet rollen til, selv om jeg synes det fungerte, dette må revurderes til neste gang, kanskje vi ikke trenger å ha noen på førsterekke, men at enkeltpersoner kan kontaktes for å forberede spørsmål? Vi har flere punkter på forbedringslisten absolutt, men vi er fornøyd med arrangementet! Moro og lærerikt – og litt liten tid! Takk for at jeg fikk være med.
For egen del satt jeg med drodlekart på pulten min, siden jeg er prosjektleder for Biblioteket – tar den lokale debatten, jeg fikk følt på kroppen ulike ting som burde inn i kurset vi skal lage i prosjektet. Anne-Grethe Westjordet ved Hamar bibliotek og Hanne Lillebo (Rolf Jacobsendagene og Litteraturscena i Hamar) gjorde en del ting automatisk og på erfaring, som ikke kommer med i mine vurderinger siden jeg ikke snappet det opp. Forhåpentlig sitter dere bibliotekarer med samme profesjonelle arrangementserfaring også. Hvis ikke kan det læres hvis dere deltar i prosjektet under :-)

Biblioteket – tar den lokale debatten!

Er et todelt prosjekt som skal sette biblioteket som det naturlige stedet for den lokale uavhengige samtale på dagsorden. Prosjektet er for folkebibliotek. Første delen er kurs i 2 x2 dager med foredragsholdere og workshop. Underveis skal deltagerne finne tema, sette sammen deltagere til en samtale eller debatt, for så å gjennomføre den på eget bibliotek (andre del). Vi satser på 30 ulike spennende samtaler i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark hvor nettopp du kan delta. Første samling er 7.-8. januar 2015, mer info kommer.

Ingen kommentarer: