onsdag 27. august 2014

Fylkesbiblioteket blogger: Seinsommerbrev 2014

I fjor ble det seinsommerbrev og dermed er det blitt tradisjon når jeg i år også skriver på seinsommeren. Vi tar et tilbakeblikk på året så langt og kaster et framover. Fylkesbiblioteket har i år valgt å sende ut nyhetsbrev underveis i året, istedet for å utarbeide en egen årsmelding for året før. Om du ønsker å lese vår årsmelding, kan den leses i Hedmarks fylkeskommunes årsberetning for 2013.

Bibliotekledermøte

I år har vi holdt et samlet bibliotekledermøte for første gang. Før har det vært holdt tre regionale møter i løpet av høsten. Til tross for at det var mange som ikke hadde mulighet til å komme på årets bibliotekledermøte som ble avholdt på Elverum 10. april, ble det et konstruktivt og nyttig møte. Møtet handlet i store deler om veien videre for fylkesbibliotekets arbeid for bibliotekene og det ble foreslått flere tiltak, bl.a. opprettelse av en byttebank og felles profilering for bibliotekene. Bruken av fylkesbibliotekets Bibliotekmidler ble også tatt opp. Både fra fylkesbiblioteket og fra biblioteklederne er det et ønske om å øremerke fylkesbibliotekets midler (200 000) til felles tiltak (felles profilering, etc) for «Hedmarksbibliotekene –ord underveis». Fylkesbiblioteket vil derfor utarbeide et notat til Fylkesrådet, som foreslår en slik endring i bruk av midlene.

E-bøker 

Den 2.  juni startet 20 folkebibliotek og 4 videregåendeskolebibliotek opp med utlån av e-bøker. Idag er alle folkebibliotekene og kommunene i fylket med. Per 26.8. ser utlånet slik ut for de ulike fylkene (Merk at de fylkene som ikke har eBokbib vil få misvisende tall i denne statistikken. Takk til Kari Skipenes ved Vest-Agder fylkeskommune, som gjorde meg oppmerksom på det!):


Hedmark ligger fint an i forhold til de fem fylkene som startet omtrent samtidig,  det synes vi er flott! Jeg har sett på hvem som låner mest og det er ikke overraskende kvinner mellom 40 og 50 som er de ivrigste lånerne.Men vi har også lånere i alderen 1-13 og i aldersgruppa 100-200. I den siste aldersgrupper er alle lånerne menn! Hva som ligger øverst på leselistene er nokså likt titlene for papirutgavene. Det er mye krim øverst, Jo Nesbø, Karin Fossum og Tom Egeland er kjente forfattere på topp. Men  ungdomsbøkene "Faen ta skjebnen" av John Green og "Mormors hilser og sier unnskyld" av Fredrik Backmann er også høyt oppe på lista.I Hedmark valgte vi å be om så mange barne- og ungdomstitler som mulig og kanskje er dette et tegn på at det var riktig valgt?

Den 25. august hadde vi første møtet i innkjøpsgruppa for e-bøker. Gruppa er en utvidelse av arbeidsgruppa. Sakene som ble tatt opp og referat kan du lese her. Gruppa og fylkesbiblioteket jobber videre med å lage informasjon om innkjøp og markedsføring. Markedsføring av e-bøker er forøvrig på programmet til Bibliotekkonferansen Innlandet, som holdes den 5.-6. november!

Prosjekter

Fylkesbiblioteket har de siste årene økt prosjektarbeidet og - samarbeidet sitt. Det har resultert i at vi i 2014 har mottatt, noe sammen med andre fylker, 1 470 000 kroner  i midler fra Nasjonalbiblioteket. Store deler av  vårt lovpålagte utviklingsarbeid avhenger av ekstern støtte og eget personale.

Den 24. august ble appen Prøysenvandring lansert under Prøysenfestivalen. Dette er et flerårig  prosjekt. Appen kan lastes ned og man kan oppleve Prøysens tekster og musikk langs Præstvegen. Du kan gå hele turen på fire kilometer, ta en liten runde rundt  Prøysenstua. Like viktig er det at du kan sitte hjemme og ta del i Prøysens litterære verden, eller bruke den i formidling Prøysen i bibliotek eller skole. Informasjons- og reklamemateriale vil bli sendt ut til alle folke- og videregåendeskolebibliotek i Hedmark. Amund er kontaktperson i dette prosjektet (fram til 3. september).


Prosjektet Ta en bibliotekar og la  henne vandre er et ettårig prosjekt, hvor formålet er å skape et kompetanseløft for bibliotekene på områdene formidling og bibliotekrom. Bibliotekansatte har vandret rundt i hele fylket og vi hadde et avslutningsseminar i juni, hvor vi jobbet fram ønskete tiltak og videre utvikling. Dette er et prosjekt som bibliotekene selv har initiert og det har vært spennende å se engasjementet underveis. Det vil bli sendt ut en digital spørring til alle bibliotekansatte før vi staker ut veien videre, men dere kan se hva vi kom fram til på seminaret her. Karianne er kontaktperson i dette prosjektet.

I år ble det lyst ut midler i to runder fra Nasjonalbiblioteket. Det resulterte i at fylkesbiblioteket i Hedmark, sammen med fylkesbibliotekene i Oppland og Sør-Trøndelag, søkte om midler til prosjektet Biblioteket – tar den lokale debatten! Vi fikk 600 000,- og dette prosjektet starter opp nå i høst. Den nye formålsparagrafen, som sier at bibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt medfører behov for ny kompetanse. Elin er kontaktperson i dette prosjektet.

I Hedmark er vi så heldige at vi har Turneorganisasjonen, som er fylkets formidlingsinstitusjon med ansvar for Den kulturelle skolesekken. Samtlige 22 Hedmarkskommuner har inngått fast avtale om turneer til alle skoler. I år har vi for første gang prøvd ut et samarbeid hvor forfattere og musikere som reiser på turne med den kulturelle skolesekken, kommer på besøk til ditt lokale bibliotek. Prosjektet har fått navnet Ord underveis og vi skal nå igang med ny turne for høsten. Elise er vår kontaktperson i dette arbeidet.

Allerede for noen år siden startet vi opp med å utvikle et studietilbud for bibliotekansatte i videregående skole, med spesielt fokus på deres kompetansebehov. etterhvert har dette blitt et utviklingsarbeid hvor flere fylker har samarbeidet. Fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland, Buskerud og Akershus har samarbeidet faglig og økonomisk om å kunne tilby et etterutdanningstilbud for bibliotekarer i fylkenes videregående skoler. Innkjøpsprosessen ble administrert av Hedmark fylkeskommune. Vi er stolte av å kunne si at Nyweb har laget et godt videreutdanningstilbud for oss. Studiet starter opp den 6. november.

Til sist, men ikke minst, må prosjektsamarbeidet med Volumfestivalen nevnes. For andre året på rad har vi samarbeidet. I år ble det Hedmarkshemmeligheter og vi fikk inn 115 fine hemmeligheter. Disse kom inn både via postkasser som var plassert ut i bibliotekene og via nettsidene til Volumfestivalen.


Oss ved fylkesbiblioteket

Til sist - og dette ble nokså langt - er det nødvendig å si litt om oss ved fylkesbiblioteket. May Britt har vært ute i permisjon og valgte å si opp sin stilling fra august. Hun jobber nå som skolebibliotekar ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole og klatrer i tillegg masse i fjellet! Vi får ikke lyst ut denne stillingen og er dermed nede i fire årsverk. Amund går ut i foreldrepermisjon den 4. september og Elise, som har vært vikar for May Britt, går da over i vikariat for Amund. Det vil si at vi vil komme til å ta ned noen aktiviteter. Et av prosjektene vi har fått midler til, Helseinformasjon i folkebibliotek, vil starte opp. Men vi vil kun starte den ene delen av prosjektet, mens vi må utsette den andre delen. Vi ønsker også å drive mest mulig utadrettet, men ser at det å reise rundt vil komme til å bli vanskeligere. Å drive prosjekt og utviklingsarbeid med færre mennesker er en utfordring og vi vil komme med mer informasjon om dette til bibliotekene i Hedmark.

Jeg vil allikevel understreke at det er viktig at bibliotekene i Hedmark, og andre samarbeidspartnere, tar kontakt med oss ved behov! Når søknadsfristen til Nasjonalbiblioteket nå nærmer seg, vil jeg spesielt understreke at vi gjerne hjelper til med søknadsprossesen!

God bibliotekhøst fra fylkesbiblioteksjefen

Ingen kommentarer: