torsdag 11. desember 2014

Ringsaker bibliotek

Fakta om biblioteket

Hovedbiblioteket ligger i Brumunddal, 2 filialer - en i Moelv og en på Brøttum.

Kontaktinformasjon
Biblioteket i Brumunddal. Foto: Ringsaker bibliotek

Ringsaker bibliotek Brumunddal, Buttekvernvn. 3, 2380 Brumunddal
Tlf. 62336490
E-post: biblrdal@ringsaker.kommune.no
Åpningstider:
Mandag til fredag: 10-19, lørdag: 10-14

Ringsaker bibliotek Moelv, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
Tlf. 62336480
E-post: biblmoelv@ringsaker.kommune.no
Åpningstider:
Mandag og torsdag: 10-19, tirsdag, onsdag og fredag: 10-16, lørdag: 10-14

Ringsaker bibliotek Brøttum, Brøttumsvegen 14/16, 2372 Brøttum
Tlf. 62336489
E-post: brottum.bibliotek@ringsaker.kommune.no
Åpningstider
Tirsdag: 9-17, onsdag: 9-14.30, torsdag: 16.30-19

Statistikk

  • Antall innbyggere i kommunen: 33.598
  • Antall årsverk: 10.68
    Ordtreet i barneavdelingen, Brumunddal. Foto: Ringsaker bibliotek
  • Antall ansatte: 12
  • Utlån pr. innbygger: 4.3

Litt mer om biblioteket

Ringsaker bibliotek er et aktivt bibliotek og har mange tilbud til kommunens innbyggere. Utover de vanlige tilbudene som bøker, tidsskrift, aviser, filmer og dataspill, er det høy aktivitet på kulturarrangementer både på dagtid og kveldstid. 

I løpet av fire år, har Ringsaker gitt lånerne sine tre nye, moderne bibliotek. I 2010 ble filialen i Moelv Pusset opp, modernisert og slått sammen med servicesenteret i Ringsaker. Biblioteket og servicesenteret deler skranke og samarbeider om å gi brukerne av kommunen tjenester et godt tilbud. 

Kombinasjonsbiblioteket på Brøttum. Foto: Ringsaker bib.I mars 2014 åpnet vi en splitter ny filial på den nye skolen på Brøttum. Biblioteket kom bokstavelig talt opp fra kjelleren og inn i lyse friske lokaler på bakkenivå, lett tilgjengelig både for bygdens lånere og skolens elever. 
I juni 2014 ble hovedbiblioteket i Brumunddal nyåpnet etter en totalrenovering. Både lånere og ansatte er storlig fornøyde. Renoveringen innbefattet også et nytt tilskudd til bibliotekdriften - kaféen "No@ttåt". I kaféen selger vi kaffe/te og kaker. Torsdag og fredag er det utvidet servering med dagens suppe og smørbrød. 

I tillegg til alle arrangementene i biblioteket, -vi kan nevne i fleng: forfatterbesøk, foredrag med aktuelle foredragsholdere, operamiddager, lesesirkler, klassebesøk, barnetimer, osv, reiser vi også ut for å besøke skoler og institusjoner. Barnebibliotekarene besøker noen faste klassetrinn og ellers er de disponible for de trinnene som ønsker besøk. 
Hvert år i uke 12, arrangerer vi Litteraturuke for alle skolene. Da får elevene møte forfattere, illustratører og fortellere i sitt eget klasserom. 
Skolebibliotekveiledning er en anne tjeneste som de fleste av de 22 grunnskolene gjør seg nytte av. Vi har også mange engsjerte leseombud fordelt utover i kommunen.
Biblioteket i Moelv. Foto: Ringsaker bibliotek

Elevene på Brøttum skole har bibliotektid. Foto: Ringsaker bib.

Elever fra Åsen skole dramatiserer Prøysen. Foto: Ringsaker bib.Ingen kommentarer: