fredag 13. mars 2015

Sør-Odal bibliotek og eBokBib i ungdomsskolen

Skrevet av Tone Rosland ved Sør-Odal bibliotek

I forbindelse med e-bok-kampanjen og utedagene valgt vi på Sør-Odal bibliotek å besøke ungdomsskolen for å informere om eBokBib og e-bøker.

Bakgrunn:
Skolene i Sør-Odal er med i et Ipad-prosjekt, det vil si at alle elevene i  5., 6., 8. og 9. trinn nå har egen skole-Ipad. I tillegg bruker skolene biblioteket flittig for at elevene skal få lånt seg bøker å lese i på skolen. Vi tenkte derfor at e-bøker måtte være et supert alternativ for elevene for å låne seg bøker, og når de allerede hadde Ipad-er lå alt til rette for dette. Vi visste også at det var kjøpt inn ganske mange ungdomsbøker i eBobBib.

Forarbeid:
Vi tok kontakt med en lærer vi kjenner godt på 8. trinn, og hun tente umiddelbart på forslaget vårt om å komme til klassen for å informer og lære dem om eBokBib.
Før vi skulle besøke klassen ville vi ha noen ting på plass. Vi ba derfor om en klasseliste, og fikk den tilsendt på mail. Vi kunne dermed notere ned lånenumrene til elevene, og også generere PIN-koder før besøket. Dette ble mailet tilbake til lærer, som delte det ut til elevene. De fleste elevene har lånekort der det ligger inne mail-adresser og mobilnummer til en foresatt. Det var derfor veldig lurt at vi på biblioteket på forhånd fikk ordnet med PIN-kodene, da de ellers ble sendt til foresattes mail/mobil, og det var ikke sikkert elevene fikk tak i disse akkurat under vårt besøk. Vi vet også at en del elever ikke helt har kontroll på lånekortene sine, så derfor sikret vi at også lånenumrene ble notert ned hos oss før besøket.
Læreren ga elevene i lekse å laste ned appen før vi kom, og det var også veldig greit at dette var i orden på forhånd, så slapp vi å bruke tid på dette.
Vi har opprettet en fiktiv låner ved biblioteket, som vi også skaffet en PIN-kode, og som vi brukte for å vise frem. Kan være greit å ikke måtte bruke seg selv som eksempel på storskjerm.

Skolebesøk:
Vi var ganske spente før første klassebesøk, da dette er nytt for oss på biblioteket også, men vi tenkte at vi får se på det som en mulighet til å utveksle erfaringer.
Vi begynte opplæringen med å orientere om bakgrunnen for e-bøker, og litt historikk rundt dette. Viktig å legge vekt på at dette er et alternativ til papirbøker, det er ikke alt man finner som e-bok. Vi fortalte også litt om mulighetene og begrensningene som ligger i appen (fylkesgrenser for bokutvalg, antall eksemplarer, forsøksperiode ut 2015 osv.)
Vi koblet så opp Ipaden til prosjektoren i klasserommet, og viste fram hvordan man logger inn, låner, fornyer, levere, søker osv. i appen. Elevene fikk så prøve selv. I den første klassen vi var i, hadde elevene allerede vært inne og lånt seg bøker, mens i klasse nummer to logget de seg inn for første gang da vi var der. Begge variantene viste at dette tar elevene fort, og de finner selv ut av mulighetene som ligger der for å finne bøker.
Vi savner en mulighet til å finne ut av rekkefølgen på serier, det har vi meldt inn videre.

Elevene og læreren kom med disse tilbakemeldingene umiddelbart etter å ha prøvd eBokBib:
·         Nå har elevene alltid en bok tilgjengelig for stillelesing på skolen.
·         Slipper å bære en ekstra bok frem og tilbake i sekken hver dag, Ipad-en er lettere både å huske og å bære.
·         «Jeg lånte samme bok som jeg leser hjemme, da kan jeg lese videre både på skolen og hjemme uten å måtte huske boka hver dag»
·         «Veldig fint å slippe og være redd for purringer»
·         «Oj, så mange nye bøker det var!» «Jeg elsker serien til Hilde Hagerup om «Spøkelsene på Frostøy». Og nå kan jeg låne alle sammen»
·         «Veldig lettvint å låne e-bøker, særlig for oss som bor et stykke unna biblioteket»
·         «Jeg kommer til å lese mye mer nå»
·         Nå kan ingen se hvilken bok jeg leser, om den er tynn eller en barnebok.
·         Og en elev som kom innom biblioteket noen dager etter at vi hadde vært i klassen: «Jeg har blitt helt avhengig av e-bøker»

Og noen ønsker/forslag til bøker de ikke fant:
·         Vil det komme engelske e-bøker til utlån?
·         Flere faktabøker, særlig om fotball og fotballspillere!
·         Pingles dagbok
·         Harry Potter

Noen «feil» vi fant i appen:
·         En elev fikk opp melding om at lånene forfaller på alt hun nettopp lånte.
·         To elever klarte å låne samme bok selv om det kun sto ett ledig eksemplar.

Elevene fikk hver sin «gnukker», og de ble tatt i bruk med en gang! Veldig populære!
Til slutt viste vi elevene at samme lånekortnummer og PIN-kode også kan brukes til å logge inn i MappaMi, der de kan administrere alle lån de har gjennom biblioteket.
Vi har fått muntlig forespørsel om å komme til de to siste 8-klassen, og også til 9. trinn, så dette har vært vellykket!
Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe mer, eller om dere har andre erfaringer å dele med oss.

Tone Rosland, Sør-Odal bibliotek

Tlf: 62 96 80 10

Ingen kommentarer: