fredag 7. august 2015

Fylkesbiblioteket blogger: Seinsommerbrev 2015


Tradisjonen tro, her kommer årets seinsommer. Fylkesbiblioteket tar et tilbakeblikk og ser samtidig framover.
Tidligere seinsommerbrev kan leses her:
Fylkesbiblioteket blogger: Seinsommerbrev 2014
Fylkesbiblioteket blogger: Seinsommerbrev 2013

Bibliotekledermøte

Bibliotekledermøtet ble i år holdt i sammenheng med Fylkeskulturkonferansen på Kongsvinger i april. I år deltok 8 bibliotekledere. Referat fra møtet kan leses på nettsidene våre

E-bøker 

Den 2.  juni ifjor startet bibliotekene i Hedmark opp med utlån av e-bøker. Etter en fin sommer, ser det ut til at lånerne har fått øynene opp for at e-bøker er fint å ha med i kofferten! Statistikken er tatt ut i begynnelsen av august og er for utlån og fornyelser fra januar til begynnelsen av august i år. Det er en fin stigning av antall lånte e-bøker utover sommeren.


Vi har ikke et fullt år å sammenligne ennå, men for månedene juni og juli har vi sammelignbare tall. For mai 2014 viser tallene testingen til bibliotekene, før vi startet opp i juni. Som vi ser av tallene, har det vært en stigning på utlånet hele vegen. Det er ikke mulig å låne lydbøker gjennom ordningen og vi venter spent på om de kommer i løpet av høsten.  


Merete Trettebergstuen fra Hamar bibliotek, Thomas Nilsen fra Stange bibliotek og Linda Askehagen fra Hamar katedralskole sa i januar i år ja til å sitte i en arbeidsgruppe som skal legge ut anbefalinger i ebokbib. Alle har nå sagt ja til å sitte i gruppa ut året. De lager  og legger ut anbefalinger med jevne mellomrom. Vi ønsker å synliggjøre litteraturformidlingen som gjøres i bibliotekene også i ebokbib og om det er flere som ønsker å delta i dette arbeidet, eller som trenger hjelp for å komme igang med anbefalinger i ebokbib, ta kontakt med fylkesbiblioteket.

Prosjekter

Fylkesbiblioteket har de siste årene økt prosjektarbeidet og - samarbeidet sitt. Vi har derfor etterhvert flere prosjekt gående og samarbeid på tvers av både kommuner og fylker. Dette er for oss et viktig bit inn i vårt lovpålagte ansvar om å ivareta regional bibliotekutvikling.

For ti år siden søkte flere av bibliotekene nord i fylket om tilskudd til et prosjekt de kalte Sommerles. Formålet med prosjektet var å få barn, særlig på mellomtrinnet, til å lese mer i skolens sommerferie. Bakgrunnen for prosjektet var at mange elever leste dårligere når de begynte på skolen igjen om høsten,  enn de gjorde i juni (Fra rapport fra Sommerles 2012). Fylkesbiblioteket har i flere år distribuert markedsføringsmateriale, lesepass og etterhvert premier til bibliotekene i Hedmark. I år ønsket vi å utvide tilbudet og derfor samarbeider vi i år med Vestfold fylkesbibliotek om årets sommerleskampanje, som i år også er digital. Denne lesekampanjen går altså nå for tiende år på rad i flere av kommunene i Nord-Østerdalen og er et viktig bidrag til å få barn og unge i Hedmark til å holde på og forbedre leseferdighetene sine igjennom sommeren. Sommerles pågår fremdeles, men vi har fått tilbakemeldinger om stor aktivitet i flere av Hedmarksbibliotekene! Det blir spennende å evaluere årets Sommerles og vi vil helt sikkert komme med tanker og ideer for neste års Sommerles!

Prosjektet Ta en bibliotekar og la  henne vandre er et ettårig prosjekt, hvor formålet er å skape et kompetanseløft for bibliotekene på områdene formidling og bibliotekrom. Bibliotekansatte har vandret rundt i hele fylket. Vi har utsatt prosjektet noe og har blant annet endt opp med forslag til tre tiltak. Det har blant annet resultert i at fem bibliotek har hatt besøk av interiørarkitekt, som har laget en evaluering med forslag til endringer. Det jobbes også med en enkel og god løsning for byttebank. 
Karianne er kontaktperson i dette prosjektet.

Fylkesbiblioteket i Hedmark har, sammen med fylkesbibliotekene i Oppland og Sør-Trøndelag, søkt og fått midler  av Nasjonalbiblioteket til prosjektet Biblioteket – tar den lokale debatten! Den nye formålsparagrafen, som sier at bibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, medfører behov for ny kompetanse. I løpet av prosjektet har 30 bibliotek fra de tre fylkene deltatt på to samlinger og mange har gjennomført et debattarrangement. Noen arrangement holdes også utover høsten. Alle bibliotek som deltar, skriver en kort evaluering av sitt arrangement. Disse finner dere på prosjektbloggen vår. Det har vært særlig lærerrikt å delta på tvers av tre fylker og vi har fått gode tilbakemeldinger på det fra de bibliotekene som er med.
Karianne/Elin er kontaktpersoner i dette prosjektet.

Litteraturer et flerårig prosjekt, støttet av Nasjonalbiblioteket.Fylkesbiblioteket ønsker å formidle litteratur på en ny måte, der folk ferdes. Dette vil vi gjøre ved å gjennomføre et digitalt formidlingsprosjekt med fokus på vandring knyttet til forfattere og deres forfatterskap i Hedmark. Vi har laget en digital vandring, Prøysenvandring, som er en presentasjon/digitalutstilling som via tekst/lyd/bilde/musikk lar publikum “vandre”igjennom forfatterens liv. Det neste steget i prosjektet startes opp fra høsten av.
Amund er kontaktperson.

I Hedmark er vi så heldige at vi har Turnéorganisasjonen, som er fylkets formidlingsinstitusjon med ansvar for Den kulturelle skolesekken. Samtlige 22 Hedmarkskommuner har inngått fast avtale om turneer til alle skoler. Vi fortsetter samarbeidet hvor forfattere og musikere som reiser på turne med den kulturelle skolesekken, kommer på besøk til ditt lokale bibliotek. Prosjektet har navnet Ord underveis.
Amund/Elise er våre kontaktperson i dette arbeidet.

Fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland, Buskerud og Akershus har samarbeidet faglig og økonomisk om å kunne tilby et etterutdanningstilbud for bibliotekarer i fylkenes videregående skoler. Innkjøpsprosessen ble administrert av Hedmark fylkeskommune. Vi er stolte av å kunne si at Nyweb har laget et godt videreutdanningstilbud for oss. Studiet heter Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid og ga 10 studiepoeng. Det startet opp den 6. november ifjor og seks bibliotekansatte fra Hedmark deltok og gjennomførte studiet, som var ferdig i vår. Modul 1 av studiet er nå åpnet for alle bibliotekansatte i videregående skole. Vi håper å få til modul 2 innenfor det samme studiet. 

Til sist, men ikke minst, må prosjektsamarbeidet med Volumfestivalen nevnes. For tredje året på rad har vi samarbeidet. I år ble det #ihedmarksskoger og vi fikk inn over 70 flotte tekster. Ti av tekstene ble trukket ut, alle er trykket opp i et eget hefte. Bibliotekene har deltatt med markedsføring og postkasser, hvor folk kunne levere tekster. Skogmuseet deltok også og har en egen poseisti med vinnertekstene på Prestøya. Vinnerbidragene ble vurdert av en jury.

Samarbeid


Det har i flere å eksistert et samarbeid mellom det vi har kalt femfylkerssamarbeidet. De som deltar inn i dette er Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi har blant samarbeidet om en konferanse for bibliotekansatte i respektive fylker. Flere av prosjektene som pågår er også resultat av dette samarbeidet. Et slikt utviklingssamarbeid er viktig for oss, men betyr også at vi må vurdere form på samarbeidet underveis. Vi har derfor i år bestemt oss for å satse på samarbeid når det gjelder utviklingsarbeid og kompetanseheving og ikke like mye på en konferanse annethvert år. Vi gjør derfor blant annet en vri og 27.-29. januar 2016 lager vi Norges første Bibliotekfestival Granitol! Oppland og Hedmark er arrangører, i samarbeid med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Festivalen har sin egen facebookside  hvor alle kan følge på med programslipp og annen informasjon. Følg med!

Fylkesbiblioteket samarbeider også i større og større grad med Oppland fylkesbibliotek. Vi kjører for eksempel felles kurs og seminarer, slik at bibliotekansatte fra begge fylker  får mulighet til å delta på disse. Derfor vil noen av våre seminarer holdes i Oppland og motsatt. For fullstendig oversikt over våre tilbud kan en se kurssiden vår.


Til slutt


26. august er nasjonal bibliotekdag! Fylkesbiblioteket samarbeider med Hamar bibliotek om markering av dagen. Hva slags markering det blir, har vi ikke tenkt å røpe. Følg med  på fylkesbibliotekets facebookside - og lik gjerne sida vår om du ikke allerede har gjort det!

Dette var altså årets forsøk på å oppsummere det første halvåret og samtidig se litt framover. Fylkesbiblioteket skal være en veileder for bibliotekene og vi ønsker som vanlig å oppfordre bibliotekene til å ta kontakt om det er noe - om det er spørsmål, ideer til utviklingsarbeid, ønsker om kompetansehevende kurs, eller om det er helt andre ting! God bibliotekhøst fra fylkesbiblioteksjefen og resten av fylkesbiblioteket.

Fylkesbibliotekets ansatte består av:
Karianne A. Aam, fylkesbiblioteksjef
Elin Gammelmo, rådgiver
Amund Steinbakken, rådgiver
Kirsti S. Kristiansen, sekretær
Elise Kristensen, rådgiver i engasjement

Ingen kommentarer: