torsdag 5. april 2018

Rapport fra Webløftkonferanse i Sandefjord 13. mars ved Tone Odden, Trysil folkebibliotek


WEBLØFTKONFERANSEN 2018

Konferansen ble holdt på Sandefjord kurbad tirsdag 13. mars

Status for webløft ved Håkon Knappen, Buskerud fylkesbibliotek
Det hele startet med en oppsummering av webløftprosjektet, som nå er avsluttet. Vi fikk høre mer om de ulike bestanddelene på nettsideløsningen og hvordan man har jobbet og kommunisert. Det som var vel så viktig og interessant var veien videre. Hvordan skal man samhandle etter prosjektperioden, og hvordan sikre kompetanseoverføring når nye bibliotekarer kommer til i webløftbibliotek. De store utfordringene framover er å sikre at den teknologien vi bruker blir vedlikeholdt og holder tritt med løsningene som inngår i nettsidene for øvrig. Ansvaret er nå plassert på fylkesnivå, slik at hvert enkelt bibliotek følges opp av sitt fylkesbibliotek.

Nettsidestatistikk ved Stian Kristiansen, Nasjonalbiblioteket
Vi fikk høre med om bibliotekutvikling.no som skal bli en ny plattform for kommunikasjon mellom bibliotek i Norge. Statistikken skal leveres og bli synlig via denne nettsiden, også nettstatistikken (som i dag er en liten del av bibliotekstatistikken). Det etterlyses bibliotekarer som ønsker å være prøvekaniner for den nye løsningen og komme med innspill til hvordan den bør fungere framover.

Gruppearbeid
Vi diskuterte hvordan vi så for oss å samarbeide framover, hva fungerer bra og mindre bra med løsningen i dag, er det noe vi savner osv.
I gruppa mi vi snakket vi mye om deling, at vi må bli flinkere til å åpne for deling og være rause når vi selv legger ut saker som andre også kan ha interesse av. Vi snakket også om behov for fylkesvise samlinger der vi kan jobbe i samme rom og dele kompetanse – work shops – og disse må gjentas innimellom.
Alle innspill ble samlet inn.

Brukerinvolvering i utvikling av tjenester ved Marie Stoltz, Knowit
Vi fikk høre om hvordan man setter brukeren i fokus når man lager tjenester, ikke bare digitale. Brukeropplevelsen bør være fokus, og da er det fint å vite mest mulig om dem. Hvem er brukerne, hva er de opptatte av, hvordan oppfører de seg og hvorfor?
Vi kan få mange opplysninger ved å bruke verktøy som google analytics, facebook.
Vi kan finne ut hvordan nettsider brukes, hva er det folk ser, hva klikker de på?
Og viktigst av alt, man blir aldri ferdig. Nettsider må være dynamiske.

Universell utforming ved Cathrine von Porat, Difi
Sjekk uu.difi.no/elæring og klarspråk.no
Her var det mye nyttig. Vi lærte mer om hvordan lage tydelige nettsider, både med tanke på design og innhold. Litt ekstra tid ble brukt til bilder og bruk av alttekst.

Nettsider sett fra storbybibliotekene ved Mildrid Liasjø, Trondheim folkebibliotek og Åsmund Ådnøy, Sølvberget
Avslutningsvis fikk vi høre representanter fra to storbybibliotek. Trondheim har akkurat jobbet fram nye nettsider og vi fikk høre mer om det arbeidet. Sølvberget jobber systematisk med artikler som kan leve lenge på nett, og vi fikk gode tips og ideer.

Ingen kommentarer: