mandag 11. mars 2013

Fylkesbiblioteket blogger: de lokale litteraturhusene

Det har etter min mening skjedd tre viktige ting i det siste. Den første var at kulturutredningen kom og med den sitater som:

I den grad man kan snakke om at det har funnet sted et kulturløft i det lokale kulturlivet i tiden etter 2005, dreier det seg om et «idrettsløft», et «kulturhusløft» eller kanskje et «festivalløft». Kommunenes utgifter til det utvalget kaller den kulturelle grunnmuren, som folkebibliotek, kulturskoler og fritidsklubber har stagnert i den samme perioden. 
og: 
I bibliotekmeldingen vektlegges det at folkebibliotekene skal utvikles som en møteplass og som et formidlingssted. Til tross for at de er et lovfestet tilbud, har folkebibliotekene over tid blitt nedprioritert av kommunene. I dag har mange folkebibliotek lokaler som er uegnet til å løse oppgavene som møteplass og formidlingsarena. En oppgradering av folkebiblioteksfilialene slik at de kan fylle rollen som formidlings- og møteplasser, krever en betydelig større ressursinnsats enn i dag. For at folkebibliotekene skal kunne fylle denne rollen, kreves det også at det utvikles digitale fellesløsninger og e-bokutlånstilbud. 
 Nei, det er ikke ny kunnskap i de sitatene. Jo, de er superviktige!


Den neste viktige tingen som har skjedd, er at Stange bibliotek vant Bibliotekprisen 2012 i Hedmark. Men den følger det en begrunnelse. Deler av begrunnelsen lyder:
Bibliotekprisen for 2012 går til et folkebibliotek som framstår som et blomstrende litteraturhus. Biblioteket viser teft for hvilke aktuelle tema og hvilke kunstnere og samfunnsdebattanter kommunens innbyggere kunne tenke seg å bli engasjert av.
Det er stor bredde og variasjon i bibliotekets arrangement. Forfattermøter, lyrikkvelder, paneldebatter og konserter trekker et stort og sammensatt publikum til biblioteket. Her bringes urhedmarkinger og innflyttere, kunstinteresserte og samfunnsengasjerte, gamle og unge sammen. 
Vi vet jo det allerede, at bibliotekene er litteraturhus, de har lenge og på mange ulike måter gjort en dreining mot det som er forslag til ny formålsparagraf for bibliotekene. Sjøl i de pittesmå lokalene finner det sted debatter, eventyrstunder og andre arrangementer. Vi har da hatt performanceturnè rundt omkring i Hedmarks biblioteker! Men allikevel er det også sant at mange kunne ha gjort mye mer.

Den tredje viktige tingen som har skjedd i det aller siste, er at jeg fikk være med på å feire Tynset kulturhus. Kulturhuset er 25 år gammelt og har levd og lever med mange funksjoner og aktiviteter under samme tak. Tynset bibliotek er et av hjertene i bygget. Tone biblioteksjef har samla noen tall som viser at de per ansatt låner ut nesten 20 000 bøker i året. De fleste kjenner til dette som kjernen i bibliotekene: utlån av bøker, filmer, tegneserier og kanskje til og med dataspill noen steder. Det viktige er allikevel at denne kjernen bare er en del av et hele i dette hjertet. De har 60 000 besøk i året. De har bokbad hvor ordfører og kultursjef er naturlige medhjelpere underveis i arrangementet. De har eventyrstunder med påfølgende kulturverksteder. De har konserter og de blogger til deg om gode tekster de gjerne vil at du skal lese.

Vet dere hva det betyr? Det betyr at mange gjør mye mer. Mye mer enn de egentlig klarer. Det er derfor de allerede er kulturhus, litteraturhus og arenaer for offentlig samtale og debatt. Og vi vet det. Vi har skjønt det. Men vi snakker om oss sjøl til oss sjøl. De som bruker bibliotekene har kanskje ikke tenkt på dette og kan hende er ikke det så viktig. For de har skjønt at de kan bruke bibliotekene på denne måten. Men hva skal til for at alle andre skal skjønne det? For at de som bevilger penger til den lokale kulturelle grunnmuren skal skjønne at det ikke kan fortsette å være sånn at tilbudene fra bibliotekene kunne betydd så mye mer for mange, at de faktisk er livsviktige for enda fler og at de ansatte i bibliotekene våre ikke kommer til å gjøre mye mer enn de har penger, tid og mulighet til. Sånn egentlig.

Hva skal til for at de viktige tingene som har skjedd meg i det siste skal bli sannheter som resulterer i noe mer?

fylkesbiblioteksjefa Karianne

PS! Om du lurer på om jeg har funnet inspirasjon til signaturen min noe sted, så stemmer det. Jeg har veldig sansen for "De tre vise kvinner" og deres signaturer som alltid vitner om dagsform og tema! 

Ingen kommentarer: