onsdag 13. mars 2013

Fylkesbiblioteket blogger: flerkulturelt arbeid


Hedmark fylkeskommune jobber aktivt med det flerkulturelle Hedmark. Mostafa Pourbayat er ansatt ved fylkeskommunen som den som har hovedansvaret for dette arbeidet. I tillegg fokuserer fylkesbiblioteket på det flerkulturelle i bibliotekene. Det er et forholdsvis nytt arbeidsområdet for fylkesbiblioteket, men det er et viktig området. For mange av våre nye nordmenn er biblioteket et sted der de både kan lære om landet de er kommet til, holde seg orientert om landet de kommer fra og opprettholde kontakten med familie og venner som de har forlatt. Derfor vil bibliotekets tilgang til  lettleste bøker, pc og annen informasjon om Norge være nyttig. I tillegg kan det også være at bibliotekaren kan være den personen som det er trygt og å henvende seg til med spørsmål. Våre nye landsmenn kommer med en helt annet kulturelt utgangspunkt, og med en helt annen kulturell forståelse enn oss som er født og oppvokst i Norge. Vi må være bevist og åpne for at ved et slike møter hvor det er interkulturell kommunikasjon, kan det oppstå misforståelser.
Flerkulturelt arbeid i Hedmark fylkeskommune
Mostafa Pourbayat jobber blant annet med å få til en videreutdanning i flerkulturell forståelse Dette er et videreutdanningsstudie som retter seg mot ansatte som arbeider med flerkulturelle oppgaver eller yter tjenester til alle brukergrupper uansett bakgrunn. Studiestart er høst 2013, og kan være til stor nytte for å bedre den interkulturelle kommunikasjonen.


Den sørsamiske kulturelle aktiviteten hører også inn under det flerkulturelle arbeidet som Pourbayat har ansvaret for og Hedmark fylkeskommune samarbeider blant annet med Sør-Trrøndelag fylkeskommune om en sørsamisk bokbuss som har et stopp i Engerdal kommune. Spesielt arbeids det hardt med å bevare det sørsamiske språket, og i dette arbeidet er bokbussen og spredning av litteratur essensielt.

Fylkeskommunen yter også tilskudd til flerkulturelt arbeid i tillegg til at bibliotek kan søke fylkeskommunen, via fylkesbiblioteket, om midler til prosjekter av flerkulturell karakter.

Mostafa Pourbayat og Sigrid Lindstad. Foto: Amund H. Steinbakken / Hedmark
fylkeskommune
Flerkulturelt fokus hos fylkesbiblioteket
Fylkesbiblioteket samarbeider med Mostafa Pourbayat og med Sigrid Lindstad ved Inter Alia kommunikasjon om en bibliotekturne om interkulturell kommunikasjon “Match: mismatch”. Denne turneen kom i stand på bakgrunn av et prosjekt om interkulturell kommunikasjon som Sigrid Lindstad (Inter Alia kommunikasjon) har fått støtte til fra fylkeskommunene i Oppland og Hedmark. Bakgrunnen for turneen er at vi mener det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på faktorer som påvirker kommunikasjonen mellom mennesker fra ulike kulturelle bakgrunner og sette i gang tankeprosesser på hvordan en oppfatter andre og hvordan andre kan oppfatte en selv i en kommunikasjonssituasjon.

Match: mismatch-turneen startet på Konsgvinger bibliotek mandag 11. mars og vil også besøke Våler folkebibliotek, Ringsaker bibliotek avd. Moelv, Rendalen bibliotek, avd. Otnes og Stange bibliotek i løpet av april. Mostafa Pourbayat og Sigrid Lindstad er foredragsholdere og i tillegg vises en videoutstilling i biblioteket i tilknytting til foredraget.

Fylkesbiblioteket samarbeider også med Det flerspråkelige bibliotek (DFB) om tre regionale kurs om DFB om deres arbeidet. Det første av disse kursene blir arrangert i samarbeid med Tynset bibliotek på Tynset onsdag 20. mars og de to andre vil arrangeres senere i år.

Utstillinga på Kongsvinger bibliotek. Foto: May Britt Josten/ Hedmark
fylkeskommune
Hva skjer i biblitoekene i Hedmark?
Flere av bibliotekene i Hedmark har tjenester direkte rettet mot flerkulturelle, dette ønsker vi gjerne at deles med andre slik at gode ideer kan tas i bruk flere steder. Vi mener at dette arbeidet er særs viktig med tanke på tillegget i formålsparagrafen: ”Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”, og der bør alle kunne delta.  Har ditt bibliotek en slik tjeneste? Del det med oss da vel! Skriv en kommentar til denne posten og del med andre hva dere gjør.Amund og May Britt

2 kommentarer:

Camilla sa...

Takk for sist og gratulerer med ny blogg!

Tenkte jeg kunne bidra til å skape litt dialog her med å tipse om et flerkulturelt prosjekt
vi er i gang med i Buskerud fylkesbibliotek. Prosjektet heter Ny i Buskerud, og materialiserer seg første omgang i Øvre Eiker bibliotek og Drammen bibliotek. Se nyibuskerud.no

May Britt sa...

Hei Camilla og takk for sist ja:)

Vi er veldig fornøyde med å få bloggen opp å gå og synes det er veldig bra å få kommentarer på det vi legger ut.

Prosjektet deres "Ny i Buskerud" virker veldig spennende. Kanskje det er noe vi kan få til her i Hedmark også? :) Det er mange av bibliotekene i Hedmark som gjør mye i forhold til nye innbyggere i kommunene sine. Fylkesbiblioteket har ikke vært så mye på banen før nå nylig, men prosjektet vårt Match: mismatch synes vi er en fin mulighet til å ta tak og få til mer rundt flerkulturelt arbeid fra vår side.

Kanskje særlig viktig er det at dette har ført til et samarbeid med Mostafa Pourbayat som jobber med flerkulturelt arbeid i fylkeskommunen. Han har blant annet jobbet for å få til en videreutdanning i flerkulturell forståelse som starter nå til høsten: http://www.hedmark.org/index.php/Hedmark-fylkeskommune/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Kultur-bibliotek-og-kompetanse/Fagomraader/Videreutdanning-i-flerkulturell-forstaaelse