tirsdag 2. april 2013

Fylkesbiblioteket blogger: Biblioteksøk


Biblioteksøk:
Biblioteksøk, den nasjonale søketjenesten 
fra Nasjonalbiblioteket. 

Vi har fått en forespørsel fra NBFs spesialgruppe for fjernlån der de ber oss om å gi litt tilbakemeldinger på Nasjonalbibliotekets Biblioteksøk. Spørsmålet fra spesialgruppen for fjernlån var:
NBFs spesialgruppe for fjernlån vurderer et notat til NB angående Biblioteksøk. Arbeidet har stoppet opp, men skal videreføres i år. Hva vil vi at Biblioteksøk skal bli i første omgang? Et godt redskap for bibliotekene til verifisering osv? Skal de prioritere lånerinitiert innlån nå? Det er mange feil og mangler. Har dere noen formening om hva de bør prioritere å rette opp? Noe annet?

Vi har sendt et svar på dette via siden til «Fylkesbibliotek og fjernlån» på facebook (lukket gruppe):
«I Hedmark har vi også regionalt samsøk og vi er enig med Kristin og Heidi om at så lenge det ikke er utlånsstatus i Biblioteksøk så har den minimal interesse. Det er også tungvint å finne ut hvilke bibliotek som har boka. Dette burde fremkomme når du går inn på posten i stede for at en må trykke fjernlån og deretter velge bibliotek.

Jeg er også enig med Morten om at søkefunksjonen er forenklet til det fordummende. Det burde vært mulig med avansert søk i tillegg til at en kan avgrense søket etterpå. Jeg skulle også ønske at det var mulig med en geografisk avgrensing på hvilke bibliotek en ønsker å søke i, slik at biblioteksøk på sikt kan erstatte det regionale samsøket.

Det har også i Hedmark vært stilt spørsmål ved at det er bibliotekene skal betale for OAI-PMH protokollen slik at de kan levere bestandsdata til Biblioteksøk. Vi valgte for to år siden å dekke installasjonskostnaden for de bibliotekene som ønsket det og som ikke allerede hadde ordnet det. Ikke alle ønsket å benytte seg av muligheten da. Ca. halvparten av folkebibliotekene i Hedmark har protokollen og leverer bestanddata. Vi har med dagens budsjett ikke mulighet til å støtte de resterende bibliotekene med installasjonskostnaden, men ser jo at alle bibliotekene egentlig burde ha levert bestanddata til biblioteksøk for at den skal fungere best mulig. »

Hva synes dere om Biblioteksøk? 
Hva er det viktigste for deg og ditt bibliotek at kommer på plass for at Biblioteksøk skal bli et nyttig verktøy for dere? Bruk kommentarfeltet under her til å si din mening om biblioteksøk og hva du synes det skal være.


2 kommentarer:

June Solberg sa...

Siden jeg jobber i et BIBSYS-bibliotek, fungerer det i dag ikke optimalt å fjernlåne fra folkebibliotekene, verken om jeg fjernlåner i Biblioteksøk (fordi jeg må opprette en ekstra post i BIBSYS likevel), eller om jeg fjernlåner via BIBSYS (fordi bibliotekene enten ikke mottar eller velger å avvise bestillingene fordi bestillingen ikke glir sømløst inn i f.eks. Bibliofil).

Derfor må jeg direkte til bibliotekenes hjemmesider for å bestille fjernlånet. Da må jeg først finne ut hvilket bibliotek som har mediet, og derfor bruker jeg Biblioteksøk, i stedet for å måtte søke 14 ganger i Samsøk.

Ja, det burde være lettere å se hvor mediet befinner seg, uten å måtte klikke seg inn på posten og deretter velge fjernlån før man ser bibliotekene.

Det burde også være mulig å fjerne støy så man slipper ti poster med samme medium.

Jeg stemmer også for et avansert søk fremfor avgrensning i etterkant. For min egen del savner jeg avgrensning forskjellige typer lydopptak.

Få med samtlige bibliotek i Norge på dette, så hadde jeg blitt veldig glad! Får jeg ingen treff i Biblioteksøk er jeg jo nødt til å søke 14 ganger i Samsøk likevel. :P

May Britt sa...

Hei June.

Bra kommentarer du har skrevet. Vi noterer oss dem og gir tilbakemelding til Nasjonalbiblioteket om dem sammen med andre kommentarer vi får.

Når det gjelder det med støy så tror jeg de jobber med det allerede, men det er et arbeid som tar mye tid.

Vi håper også at alle bibliotek blir med. I Hedmark er ikke alle med enda, men vi kommer til å jobbe for at vi får med de fleste/alle bibliotekene i Hedmark etter hvert.