mandag 15. april 2013

Fylkesbiblioteket blogger: Leseombud og bok til alle samlingene i HedmarkOnsdag 3. april arrangerte vi på fylkesbiblioteket et verkstedmøte med fokus på leseombudsordningen og bok til alle samlingene. En foreløpig oppsummering viser at 13 folkebibliotek og 4 fengselsbibliotek er bok til alle bibliotek, mens en foreløpig oppsummering viser at det er mellom 20-25 leseombud ujevnt fordelt på kommunene Stange, Nord-Odal, Ringsaker, Kongsvinger og Alvdal.Vi var så heldig å få besøk av Vegard og Guro fra foreningen Leser søker bok. De kunne fortelle at de nå arbeider med en ny blogg – «Ut av hylla». Denne bloggen skal være en ressursside for oss som jobber med dette temaet hvor vi kan finne de gode tips og diskutere felles utfordringer. For det kan ikke stikkes under en stol, at det er flere utfordringer knyttet til leseombudsordningen og bok til alle samlingene.

I dette blogginnlegget ønsker jeg å sette fokus på en av to sentral utfordringer som ble tatt opp på Hamar 3. april og som også har blitt tatt opp via mail forut for dette møte – Rekruttering av leseombud. Utfordringer knyttet til «aktivisering av bok til alle samlingene» vil bli tatt opp senere i et eget blogginnlegg.

Hvordan skal vi arbeide med rekruttering av nye leseombud?

Noen bibliotek har fått til gode og velfungerende leseombudsordninger. Dette har ofte sammenheng med et godt samarbeid med omsorgsinstitusjonene.  Anita fra Nord-Odal har jobbet hardt med å nå ut til institusjonene i kommunen. Et tips var å få innpass på avdelingsmøter og gjerne gå via omsorgsleder.  

Leser søker bok har inngått et samarbeid med Høgskolen i Telemark om deltagelse i et landsdekkende videreutdanningskurs i aktiv omsorg for sykepleiere i hele landet. Som en del av dette kurset vil det bli gitt en forelesning om leseombudsordning. Gjennom dette kurset vil en mengde institusjoner i Hedmark bli kjent med leseombudsordningen, og dermed kan og bør det bli lettere å samarbeide med institusjonene om dette arbeidet. Dermed byr det seg en glimrende anledning til å fokusere på rekruttering av nye leseombud.  
Vi på fylkesbiblioteket ønsker å gjennomføre en rekrutteringskampanje for flere leseombud i Hedmark. Dette vil bli gjort over hele fylket i ukene før kurset for sykepleiere. Fylkesbiblioteket vil ta en koordinerende rolle, men hvert enkelt bibliotek må selv følge opp det lokale arbeidet. Vi har også fått laget noen vesker til promoteringsarbeidet for leseombud.


Etter kurset i uke 38 vil det i oktober bli arrangert en inspirasjonsdag for leseombud, som også vil være åpen for kursdeltagerne. Det ble foreslått å legge dagen til Elverum og sette sammen et program med gode fortellere og forfattere, samt kursing i boksøk-tjenesten. Det er også blitt gitt tips om å sette av tid til at leseombudene kan utveksle erfaringer seg i mellom. Med dette som utgangpunkt håper vi at leseombudsordningen i Hedmark skal bli styrket.

Kom gjerne med tips til gode fortellere og forfattere til inspirasjonsdag! Har dere ellers tips til leseombudsordningen eller utfordringer dere trenger hjelp til, kan dette gjerne tas opp i kommentarfeltet på dette innlegget.     

Ingen kommentarer: