onsdag 28. august 2013

Fylkesbiblioteket blogger: Seinsommerbrev 2013

Et sommerbrev blir lett et seinsommerbrev. Men jeg har lyst til å sende ut et brev med sommer i seg - og mener det lar seg gjøre. Vi har vanligvis klart å få ut et brev før sommeren slår ut i full blomst, men ikke i år.
Når så høsten egentlig har begynt og den synes nokså kort for de fleste av oss, kan det være greit å tilbake på det som er gjort hittil i år. For så å sette nesa i retning nyttår.

Personal

Når vi skrev august hadde vi både sendt vår kollega Anne Kari ut i pensjonisttilværelsen og May Britt ut i permisjon. Det betyr at vi for tida er fire på fylkesbiblioteket. Ansettelsen av vikar for May Britt er i gang og vi håper å ha noen på plass og i aktivitet i løpet av september! 

Aktiviteter

Året starta med behandling av innkomne søknader på bibliotekmidler. Nytt fra 1. desember 2012 er en årlig søkefrist for å søke om midler. Det kom inn sju søknader, hvorav seks fikk tildeling. Etter klagemedhold fikk den sjuende søknaden tildeling. En oversikt finnes på nettsidene våre.

Bokhusåpning i Brandval
Vi har deltatt på møter i prosjektet Vinterles, besøkt åpning av prosjektet Bokhuset i Kongsvinger og vært med på Lesestund er kosestund i Våler - og det er både fint og lærerrikt å se hvordan noen av prosjektene gjennomføres.

I mars ble Bibliotekdagene avholdt med rundt 40 deltakere og Fylkeskulturkonferansen i april med kulturarbeidere fra hele fylket. Dette er konferanser vi opplever som viktige møtearenaer. De siste årene har flere av bibliotekene i fylket holdt innlegg om egne aktiviteter og prosjekter. 

Vi jobber mye med å utvikle prosjekter og søkte om midler fra Nasjonalbiblioteket til tre ulike prosjekt. Vi fikk ikke midler til alle, prosjektet Match Mismatch fikk ikke tildeling. Det klarte vi å gjennomføre allikevel og turneen har vært en runde i Hedmark. Fylkesbiblioteket og 5 av bibliotekene i Hedmark inviterte til åpent seminar og bildeutstilling om interkulturell kommunikasjon og kulturforståelse i mars og april.

Det å kunne sette igang mindre og litt større prosjektaktiviteter sammen med bibliotek, andre kulturaktører og virksomheter, er noe vi ønsker å gjøre i større grad og oftere enn vi klarer. Men hittil i år har vi også jobbet med to mindre prosjekter. Hedmarksdiktet, hvor årets Hedmarksdikt ble kåret, var et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbiblioteket, Volumfestivalen og E-diktet. Mye av markedsføringa ble gjort av bibliotekene og i sosiale medier og resulterte i 91 innkomne bidrag! Stemmerettsarrangementet Innlandets ukjente kvinnestemmer er også et slikt samarbeidsprosjekt, hvor Statsarkivet, fylkesbibliotekene i Oppland og Hedmark, Hamar og Gjøvik bibliotek er samarbeidspartnere. Det er laget utstillingmateriale som kan brukes av de bibliotekene som ønsker det.

Vi har også fått laget nytt Sommerlesmateriale, som mange av bibliotekene benyttet  seg av. Det hadde vært interessant å høre hvordan dere synes materialet fungerte!  Vi ønsker enda flere brukere av materialet til neste år - og gjerne ideer til utvidelser av materiale. Vi vet noen bruker lesebånd, lesetrær osv. Kommenter gjerne i bloggen.

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark har lenge jobbet sammen for å få ut anbud på studie for ansatte i videregående skolebibliotek. Fristen for å sende inn tilbud var i begynnelsen av juni. Kun et tilbud kom inn, og dette var et tilbud over makspris.  Det vil si at dette arbeidet ikke er ferdigsstilt.

Årsmelding og statistikk er samlet og lagt ut for de som ønsker å se mer på fjoråret i tall og tale.

Fokusområder framover


Høsten går som sagt fryktelig fort. De prosjektene vi har fått midler til fra Nasjonalbiblioteket skal gjennomføres og vi sparker bibliotekarvandringa i gang den 18. september med et kick off! Det blir spennende for oss alle og vi håper at prosjektet kan videreføres i flere prosjektsøknader og -aktiviteter!
Vi jobber videre med e-bøker og er opptatt av å få ut et anbud på en løsning for utlån av e-bøker for Hedmark, slik at vi får igang en operativ løsning i løpet av 2014.

Det har skjedd en del endringer ved bibliotekene i Hedmark de siste årene, enten det er personale, lokaler eller aktiviteter. Vi har forsøkt å reise ut og rundt og hilse på og gjøre oss kjent med alt og alle. Nå håper vi å komme igang igjen med bibliotekturnè og starter opp når nyansatt er på plass. Da satser vi på å ta de bibliotekene som har fått ny biblioteksjef i løpet av de siste årene først på runden.

Vi sees!

Karianne

1 kommentar:

Anonym sa...

Tynset bibliotek har brukt lesepass, plakater og bokmerker fra Fylkesbiblioteket. Vi likte både fargene og detaljene i designen godt. I tillegg sto bibliotekene ganske fritt i forhold til utforming av materiellet. Det tror vi var lurt, fordi det vil være behov for å utforme materiellet forskjellig, alt etter hvilken 'profil' man har på SommerLes lokalt.

I tillegg til dette materiellet fikk vi hjelp til å lage 'anbefalingslapper' innenfor samme design. Disse lappene henger på et lesetre som har stått i biblioteket i sommer. Her kan ungene henge opp anbefalinger av bøker de har likt godt.

Vi har også, sammen med de andre bibliotekene i Nord-Østerdal, hatt 'sølv'- og 'gull'armbånd for hhv 10 og 20 leste bøker. Dette har vært både populært og motiverende, og har ført til at mange barn har lest minst 20 bøker i løpet av sommeren. Vår erfaring er at motivasjon underveis er viktig.

Vi har i 3 år hatt som mål for SommerLes å lese like 'høyt' som Rådhuset vårt. Alle de leste bøkene tenkes da stablet på hverandre - for enkelhets skyld er 1 bok = 1 cm. Rådhuset er 32 m høyt og vi trenger da 3200 leste bøker for å nå opp. De 2 foregående årene har vi manglet 4-5 meter på å komme helt opp.

I år gjenstår det å se om vi lykkes med å nå målet vårt. Med å ta noen bevisste grep, som f.eks. gjennomført materiell og oppmuntring underveis, i form av armbånd, kan det se ut som at vi nærmer oss...

Ellen Lie, Tynset bibliotek