fredag 20. september 2013

I disse søknadstider....

Akkurat nå er det vel ikke bare fylkesbiblioteket som sitter og arbeider med søknader som skal inn både hit og dit. Det spennende prosjektet du har gått og tenkt på, diskutert med andre, drodlet rundt og fått skikkelig trua på, skal tvinges ned på papiret og presses videre inn i et tidvis trangt elektronisk søknadsskjema. Det kan virke HELT umulig, men det går. Det går alltid.

Når vi på fylkesbiblioteket arbeider fram søknader, forsøker vi å ta utgangspunkt i noen viktige grunnregler. Disse reglene er Ikke helt som fjellvettreglene, men nesten J.

Bra med oppmerkede stier både i skogen og i søknader


Søknadsvettregler fra fylkesbiblioteket:  
   
1. Ideen til prosjektet bør komme fra et behov du ser hos ditt bibliotek.

2. Få prosjektideen ned på papiret, så tidlig som mulig. Det gjør det lettere å få innspill fra andre, og du danner deg et godt utgangspunkt til søknaden.

3. Vil prosjektet ditt bli bedre av flere samarbeidspartnere? Hvis det er andre bibliotek eller andre institusjoner (skoler, museer osv.) som jobber med noe av det samme og sitter på annen kompetanse enn deg, skader det ikke med en hyggelig henvendelse om et samarbeid. Bekreftende samarbeidsavtaler er alltid bra å kunne legge ved en søknad.

4. Les alltid formålet til støtteordningen du søker penger fra. Finn innsatsområdet hvor ditt prosjekt passer inn.

5. Les veiledningen til tilskuddsordningen.

6. Dersom du er fortsatt er usikker på hva tilskuddsordningen krever av informasjon, ta gjerne kontakt med dem via telefon eller e-post og spør om hjelp.

7. Sjekk søknadsfrist.

8. Det kan være lurt å se på tidligere tildelinger. Dette kan gi deg en pekepinn på hvor mye du kan å søke om og hvordan tidligere søkere har skrevet sine søknader.

9 og 10: En gang i mellom kan det være lurt å snu i tide. Kanskje søknaden passer bedre neste år…

Selve søknaden:

Mål for prosjektet må oppgis i søknaden. Her må du bryte ned prosjektets gode intensjoner og koble de opp mot innsatsområdene til de du søker midler hos. Det er viktig at disse harmoniserer.
Prosjektbeskrivelsen din er den delen av søknaden hvor du beskriver hvordan du vil gjennomføre prosjektet for å nå målene. Forsøke å være klar og kortfattet. Hvis ikke målgruppe, resultater, og veien videre etter prosjektet er spurt etter andre steder i søknaden, kan de være nyttige punkter å ha med i prosjektbeskrivelsen. Det er også viktig å forankre prosjektet i gjeldende planer, strategier og gjerne pek på tidligere prosjekter/tiltak som ditt prosjekt springer ut fra.

Framdriftsplanen skal vise at du har tenkt hvordan prosjektet skal gjennomføres. Det viser tildeler at du har satt deg inn i en god og realistisk gjennomgang av prosjektet.

Budsjettet er en viktig del av søknaden, og gjerne også en av de vanskeligste. Det bes ofte om en prosentvis egenandel inn i prosjektet. Ofte kan dette være egen arbeidsinnsats. Stipuler den med beregning av timer og timelønn. Det kan også være egne midler. Hvis du søker flere steder etter midler må dette vises i budsjettet, og det er viktig å presisere om de andre midlene er bekreftet eller ikke.

Når søknaden er ferdig, er det ofte lurt å få noen andre til å lese igjennom den før du sender den inn. 

Hvis prosjektet ditt blir forsinket, noe som ikke er uvanlig, er det viktig å informere tildeler så raskt som mulig om forsinkelsene.

Husk å rapportere på hva pengene er brukt til innen tidsfrist.

Er det noen punkter du synes er viktig og som ikke vi har tatt med? Skriv de inn i kommentarfeltet da vel!


Ta gjerne også kontakt med oss på fylkesbiblioteket, hvis dere trenger hjelp til søknadsarbeidet. Vi forsøker så godt vi kan å hjelpe til.

Ingen kommentarer: