mandag 17. mars 2014

Sentrums videregående skole og Kongsvinger bibliotek

Lese for å mekke
Skrevet av Marianne Skog Eltvik, Kongsvinger bibliotek

Åpningstider: Vi er et rent vgs bibliotek mellom 8-11 alle hverdager, men i og med at Kongsvinger bibliotek er et kombinasjonsbibliotek er vi tilgjengelig for elever 8-18 alle hverdager.
Adresse: Rådhusplassen 6, 2212 Kongsvinger.
URL: www.kongsvingerbibliotek.no
Telefonnummer: 62 80 80 79
e-postadresse: post@kongsvingerbibliotek.no

Antall elever på skolen: ca 600
Antall ansatte på skolen: ca 120
Årsverk pr. elev: 0,0025
Utlån pr elev (2012 tall om mulig): Vi skiller ikke mellom elever og vanlige lånere. Dermed har vi ikke tall for hvor mye elevene låner, de faller inn under det totale utlånet.
Antall stillinger (stillingsstørrelse) og antall ansatte: 1,5 årsverk fordelt på 2 ansatte. En i 70 % og en i 80 % stilling.


Møteplass for elevene
Biblioteket er et møtested for elevene, både sosialt og faglig. Vi ser mange elever som sitter i biblioteket og gjør gruppearbeid, eller tar matpausen og andre pauser hos oss. Elevene har mulighet til å lese aviser og tidsskrifter knyttet til sitt fagfelt på skolen.

Vi har samarbeid med lærere ved prosjekt, slik at vi har mulighet til å finne eller bestille inn materiale som er relevant for prosjektet. Vi abonnerer på tjenesten filmrommet.no, denne brukes mye av lærere i undervisningen, da det ligger mange relevante filmer for undervisningen der.

Vi har også ansvaret for alt skolebokutlånet og innkjøp av nye skolebøker, i tillegg til at folkebibliotekets samling styrkes på de fagområdene skolen har undervisning i. Bibliotekarene er med på møter på skolens avdelinger et par ganger i året slik at man får innspill direkte fra lærerne på hva vi kan gjøre, kjøpe inn og om det er noe som mangler i biblioteket.

Lese for å mekke
De siste årene har vi arrangert Lese for å mekke for alle 2. klassene ved Sentrum vgs. Dette har vært populært, og blir etterspurt av lærerne hvert år. Elevene har laget mange flotte, kreative utstillinger. Alle 1. klassene ved sentrum vgs får hver høst brukeropplæring i våre biblioteksystemer, og en omvisning i biblioteket, slik at de vet omtrent hvor ting er og hvordan systemet fungerer.

Lese for å mekke mer

Vi tilbyr kurs i kildekritikk, og har skrevet om kildekritikk på våre nettsider slik at de kan lese det der også.

Biblioteket har dataspill og brettspill til bruk i lokalene, samt flere MAC maskiner som har Photoshop og InDesign installert, programmer som brukes av blant annet medier og kommunikasjon.Ingen kommentarer: