fredag 7. mars 2014

Se og les konferansen i Bergen 03. – 05. februar 2014.

Skrevet av Heidi Skogheim, Løten bibliotek

Årets konferanse bestod av tre dager fullspekket med interessante foredrag av gode formidlere. Siste halvdel av dagene var lagt opp med parallelle sesjoner. Dette bød på problemer da alle temaene var så interessante at man helst ville hørt på alle sammen. Her er kommer en smakebit av hva som foregikk på konferansen.


Bildebokpoetikk

Et av høydepunktene første dagen var Hilde Kramer som snakket om bildebokpoetikk – illustratørens blikk, panikk og metodikk. Hun fortalte om hvordan hun som illustratør skal bygge en bro mellom teksten og bildene, og at hun i denne prosessen bruker søvn og drømmer som virkemiddel for å lage gode illustrasjoner, slik at underbevisstheten blir et hjelpemiddel i arbeidsprosessen. For å gjøre illustrasjonene så gode og realistiske som mulig, gransker hun sitt eget sanseinntrykk i ulike situasjoner. For eksempel når hun opplever stress, biter hun seg merke i hvordan hun tenker og hvordan kroppen reagerer i situasjonen. Dette bruker hun i arbeidet sitt. Hilde Kramer poengterte at vi alle tar i mot ulikt. Vi har ulik bakgrunn og ulike erfaringer som farger hvordan vi tolker omverdenen. Som hun sa: ” Fordi jeg er den jeg er, ser jeg det jeg ser”.

Gutter og lesing

Etter lunsj fikk jeg gleden av å høre Kåre Kverndokken snakke om gutters lesehistorier. Lesehistorie er mer enn kodekompetanse og leseflyt. Det handler også om leseerfaringer på godt og vondt og deltakelse i tekstsamtaler. Med lesehistorier mener Kverndokken et mer utvidet bilde enn det testkulturen som er i skolen i dag viser. Kverndokken fortalte om intervjuer han har gjort med gutter på 7. trinn som av skolen ble stemplet som svake, middels og sterke lesere. Den sterke leseren mente at det er for lite rom til å diskutere egne tanker rundt det han leste. Han ønsket å gruble over tekstene, og syntes at skolens tekstsamtaler ble uinteressante når han ikke fikk anledning til dette.  Den middels gode leseren leste mye på data, og da på engelsk. Han mislikte fokuset på at man skal lese flest mulig bøker fordi det førte til at han valgte de tynneste bøkene. Helst ønsket an litt tykkere bøker som ga lesemotstand. Han likte å lese krigshistorier og om skytevåpen, men læreren likte ikke at han leste om disse temaene. Den svake leseren manglet positive bekreftelser på lesing. Han ble stemplet som såpass svak at han fikk andre leselekser enn de andre elevene. I intervjuet fremkom det at gutten er meningssterk, han har en egen blogg og at han lytter mye til sangtekster. Dette er informasjon som læreren ikke har, fordi gutten ikke skjønner hvorfor læreren skulle ha interesse av å vite om bloggen hans.

Felles for alle guttene er at de leser mye, men ikke av materiale som blir definert som lesing fra skolens side. Dette er grunnen til at guttene svarer nei på spørsmål om de er lesere. Kverndokken hevder det er en diskrepans mellom skolens lesekultur og elevenes sosiale lesepraksis utenfor skolen.
Tirsdag snakket Elise Seip Tønnesen om litteratur i bevegelse mellom mediene. Hun snakket om hvordan det i dag har blitt mer vanlig at litterære opplevelser brer seg over flere medier. Det begynte med adaptasjoner, det vil si bøker som ble til filmer, spill osv, men at det i dag er mer vanlig med parallellproduksjoner. Hun pekte på nettbrett med berøringsskjerm som en ny plattform for de aller minste. Videre snakket hun om bildebokapper og at det begynner å komme apper som aldri har vært på papir. Er vi på vei mot en litterær app heller enn en bildebok app? Hun viste eksempler på ulike apper i et spenn fra apper hvor det er lagt stemme på en bok uten særlig større forandringer (Når alle sover), til apper med lydkulisser og animasjoner (Garmanns sommer), og de som heller mer mot å være en spillebok(Kubbe rydder opp).Margrete Rasmussen, Hedda Vormeland og Cecilie Vinger hadde en interessant samtale om å oversette bøker for de minste. Der kom det frem viktigheten av å ta hensyn til voksenleseren og barnet i oversettelsen. Det at bøkene har få ord, gjør det desto viktigere at ordene er treffende. Disse bøkene har ofte mer rim og rytme, noe som gjør det krevende å oversette slik at det skal fungere på norsk samtidig som at ingenting blir borte. 

Inspirasjon til skriving

Sist, men ikke minst vil jeg trekke frem Anne Håland sitt foredrag kalt ”Modelltekstar som inspirasjon til skriving”. Hun fortalte hvordan elever henter mønster fra tekster de leser, både når det gjelder tematikk, språklige trekk og komposisjon. Som eksempler brukte hun 1. klasser som leste Bringsværds ”Når to” bøker, for så å lage sine egne når to bøker, med tema som for eksempel ”Viss det ikkje fanst bilar”. Ved å kopiere mønsteret fra en bok de hadde lest, hevet de svake elevene seg ved at de lærte nye verktøy for hvordan de skulle fremstille en tekst. De sterkere elevene fikk utfordring ved at de brukte mer avanserte eksempler og ord i teksten sin, selv om de fulgte samme skrivemønster. Håland nevnte flere former for intertekstuelle lån. Disse er at elevene låner og gjenforteller tekster, at de låner personer og miljø, men skaper nye handlinger, at de bruker informasjon fra fagtekster de har leste eller at de bruker elementer fra bestemte sjangere.

Til slutt ønsker hun seg mer formidling av faglitteratur. Dette skal skje på faglitteraturens premisser, ikke i skyggen av skjønnlitteraturen. Dette er en appell undertegnede stiller seg bak!

Ingen kommentarer: