onsdag 2. juli 2014

Løten folkebibliotek

Fakta om biblioteket

Åpningstider:                                           
Foto: Løten folkebibliotek
Mandag og torsdag 13-19
tirsdag, onsdag og fredag 10-15
Lørdag 9-13

I tillegg har vi i skoleåret åpent for ungdomsskolens elever og lærere 3.30-14.30 hver ukedag. De har egen inngang.

Kontakt:
Besøksadresse: Skoleveien 1, 2340 Løten
Postadresse: Postboks 113, Løten
Tlf. 62564230
E-post: biblioteket@loten.kommune.no


Om Løten folkebibliotek

Løten kommune har i overkant av 7500 innbyggere. Det vil si at vi har ca 0,3 årsverk per 1000 innbyggere. Vi har i flere år hatt 3, 1 utlån per innbygger per år. Ved Løten folkebibliotek har vi 2,2 årsverk, og tre fast ansatte. Biblioteksjef i full stilling, barnebibliotekar i full stilling, og en administrativ stilling i 20 %.

Voksenavdelingen. Foto: Løten folkebibliotek


Om oss

Løten folkebibliotek ligger sentralt plassert midt i Løten sentrum, samlokalisert med ungdomsskolen. Det betyr også at vi er et kombinasjonsbibliotek, og ungdomsskolen er flittige brukere av våre tjenester. I tillegg er en viss prosent av barnebibliotekarstillingen knyttet opp mot skolebibliotekene ved de 4 barneskolene i kommunen. Barnebibliotekaren har faste dager hvor hun er på hvert skolebibliotek, og da gjør hun både arbeid som kassering, rydding og samlingsutvikling, men aller viktigst, hun driver formidlingsarbeid både opp mot elevene og lærerne. Dette er nytt av i år (2014).
Barneavdelingen. Foto: Løten folkebibliotek

Vi får mye god tilbakemelding på arbeidet vi gjør, og opplever at folk kommer innom oss både for å låne bøker og andre medier, for å bruke PCene, lese aviser og tidsskrifter, studere, for å få hjelp til diverse, eller rett og slett for å slå av en prat.
Etter en del år med lite arrangementer og aktiviteter på biblioteket har vi det siste året hatt fokus på å ha arrangementer og aktiviteter jevnlig, både for barn og voksne. Vi har bl.a. hatt teater for barn, konsert, en rekke lesestunder, vi har arrangert kurs i samarbeid med flere lokale kurstilbydere, og vi har hatt flere foredrag om forskjellige temaer og med forskjellige forfattere. Mye har vi fått til ved å samarbeide med andre. I tillegg har skolene i år fått en bokprat per trinn hvert semester – dette er en følge av at vi fikk utvidet barnebibliotekarstillingen ved inngangen av året. Barnehager og skoler kan ta kontakt og booke lesestund på biblioteket nær sagt når som helst.
Kaffekroken: Foto: Løten folkebibliotek


Skolebiblioteket. Foto: Løten folkebibliotek

Ingen kommentarer: