torsdag 3. juli 2014

Åmot folkebibliotek

Fakta om Åmot folkebibliotek:

Åpningstider:
Mandag: stengt
Tirsdag og fredag: 11-15
Onsdag og torsdag: 11-18
Lørdag: 11-14

Sommeråpningstider 2015
I perioden 15. juni til 15. august har vi sommeråpningstider:

Mandag : stengt
Tirsdag : 10-14
Onsdag : 10-17
Torsdag : 10-14

                                              Fredag : 10-14
                                              Lørdag : stengt  

Fra 17. august er vi tilbake med lengre åpningstider og selvbetjente perioder igjen

Adresse:

Kulturhuset,
Torget 1
2450 RENA

http://www.amot.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/bibliotek/Sider/side.aspx

Tlf: 48 88 30 33
Epostadresse: biblioteket@amot.kommune.no
Åmot folkebibliotek

Antall innbyggere i kommunen pr. 1/1-14: 4455
Årsverk pr. 1000 innbyggere : 0,54
Utlån pr. innbygger (2013) : 5,7
Vi er 3 ansatte i 2,4 stillinger.


Om Åmot folkebibliotek

Åmot folkebibliotek har store og lyse lokaler i Åmot kulturhus, sentralt på Rena. Samlokalisering med Kafé Sandbeck, kino, Galleri Alida og kulturskolen gjør at vi ofte får en drop in-effekt. Folk som egentlig ikke har planlagt å besøke biblioteket, kommer likevel innom når de har et ærend på kulturhuset.
Flere lag og foreninger holder møter og kurs i våre lokaler på kveldstid.

Vi hadde 1225 aktive lånere i 2013, og dette fordeler seg på alle aldersgrupper. Mange eldre er f.eks. trofaste brukere.
Vi låner ut bøker, lydbøker (i alle fysiske formater), DVDer, spill, tidsskrifter og nå også e-bøker.
Våren 2014 har vi innført RFID, slik at vi har fått en større grad av selvbetjening for publikum. Vi har nå både utlån og innlevering på automaten vår. 
Aviskroken vår og publikums-pc er mye brukt.
Lesestund med Tom Erik Tangen fra Sandbeckstiftelsen
Biblioteket har i flere år hatt et samarbeid med Sandbeckstiftelsen  om arrangementer kalt «Fritt fram for fortelleren», der bakgrunnen og målet er felles tanker rundt historiefortelling og muntlig formidling i Vidar Sandbecks ånd.
Vi formidler også bildene fra den lokale fotografen Martha Alme. Disse kan søkes opp via vår bildebase, og publikum kan kjøpe papirkopier hos bedriften Åmøtet Vekst.
Vi kjører SommerLes-kampanje årlig, og har lesefest med trekning av premier og underholdning tidlig høst. Dette har vært veldig populært hos den yngre garde.

Foto: Åmot folkebibliotek

Ingen kommentarer: