mandag 18. mai 2015

På tur med Kultur- og bibliotekbussen / Kultuvre- jïh gærjabusse

Hedmark fylkeskommunes ansvar for sør-samisk kultur og språkutvikling

Fylkeskommunen har i denne forbindelse ansvar for å legge til rette for utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv. I en internasjonal sammenheng er Norge forpliktet til å følge opp intensjoner og rettigheter i aktuelle ILO - og FN-konvensjoner. Staten har et særlig ansvar for å se til at vilkårene for å oppfylle de folkerettslige forpliktelsene er tilstede. Fylkeskommunen har siden 2005 hatt tett samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune om samiske spørsmål. Fylkeskommunens dialog og samarbeid med Engerdal kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune står sentralt i fylkeskommunens innsats for styrking av sørsamisk språk, samt formidling av kunnskap om samisk forhold. 

Hedmark fylkeskommune kjøper i den forbindelse sør-samisk bokbusstilbud fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Faglig oppfølgingsansvar for bokbusstilbudet har ligget ved enheten for Kultur, biblioteket og kompetanse, ved Flerkulturelt arbeid. Fylkesbiblioteket har nå overtatt dette ansvaret. Sør-Trøndelag fylkesbibliotek kjører Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse i 12 kommuner i Sør-Trøndelag fylke; fra Osen i nord til Røros i sør, og i Engerdal kommune i Hedmark. Kommunene vi besøker i Sør-Trøndelag er: Osen, Roan, Åfjord, Hitra, Frøya, Snillfjord, Orkdal, Melhus, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros.

Vi ville gjerne lære mer om tilbudet og se hvordan det fungerer i praksis og spurte om å få være med på stoppene i Engerdal kommune. 


Ajjege

Vi startet turen vår den 4.mai, med å besøke Ajjege på Røros. Ajjege ble etablert i 2005, og avløste prosjektet Rørossamisk opplæringsprogram. Sentrale arbeidsoppgaver for sentret er samiskrelaterte opplæringstiltak, samisk språkarbeid, nettverksbygging og informasjon. Vi fikk en grundig gjennomgang av arbeidet som pågår og en fin samtale rundt sør-sammisk kutlur og formidling av denne i videregående skole og gjennom  det prosjektrelaterte arbeidet Ajjege gjør. 


Kultur- og bibliotekbussen / Kultuvre- jïh gærjabusse

Tirsdag, nokså tidlig morgen, møtte vi Eline og Emil fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Ruta for dagen så slik ut:

Ruta for Hedmark


Den sør-samiske samlinga til bokbussen er ikke så stor. Noe av årsaken til det, er rett og slett at det ikke finnes så mye litteratur på sør-samisk. Men vi fant både barnebøker, tegnserier, filmer og en del litteratur om den sør-samiske kulturen. På alle stoppene ble det først og fremst lånt ut norskspråklig litteratur. Vi fikk hilst på mange trivelige og lesende  lånere. Noen av dem var skoleelever, noen var voksne  og noen var godt voksne, altså et spenn i alder. På de  mest trafikkerte stoppene tipper vi at det var rundt ti lånere innom bussen. Eline og Emil hadde med seg en god del bøker og filmer som lånerne hadde reservert. Siden det er omtrent en måned mellom hver gang de kommer, var det ikke alle som husket at de hadde reservert noe. Da de  fikk bøkene eller filmene sine, ble de veldig fornøyde. Om det ikke var så mange innom på hvert stopp, er til gjengjeld  en del av dem storlånere. Mange fylte hele bærenett med bøker. Dagens sitat  kom fra en av dem: "Om jeg ikke har en bok å lese, får jeg panikk!". 

Eline Skår Ulvestad og Emil Peder Olav Pedersen,
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Trivelig bokbuss


Det er mye kjøring mellom hvert stopp og fordi bussen er for tung for noen av vegene i Engerdal, drar den om Idre i Sverige for å komme til Elgå. I Idre ble det lunsjstopp, for mat må man ha. Inne på matbutikken fant vi et bokstativ med plakaten "BokLeffe". Det sto at du kunne ta med deg ei bok og sette den tilbake på et BokLeffestativ. Vi ble nysgjerrige og tenkte at dette måtte vi sjekke og fant ut på bloggen til prosjektet at:
Leffe är ett treårigt läsfrämjande projekt för unga killar och dess läsande förebilder i Älvdalens kommun. Leffe är finansierat med stöd från Statens Kulturråd och är ett samarbete mellan Älvdalens bibliotek och Studieförbundet NBV. Leffe startade som idé på vårvintern 2014 och lanserades Juni månad 2014. Leffe beräknas pågå till och med vårterminen 2017.
Moro å finne prosjekter og aktiviteter som ligner på det vi holder på med  i Norge også!  I det hele tatt lærte vi mye på den ene, nokså lange bokbussarbeidsdagen. For eksempel at reserveringer  ikke kan gjøres med en gang i utlånssystemet  når det er  så lenge til neste gang bussen kommer til deg. Derfor må bibliotekarene reservere og få inn  bøker i passe tid før de kjører dem ut. Du får ha boka litt lenger enn om du drar til et bibliotek og låner også, sånn må de også nesten være når det tar litt tid mellom hver gang biblioteket kommer til deg.

Fylkesbiblioteksjefen under opplæring / Giella oahpahalli
Vi fikk en tur med fin læringskurve og med noen gode ideer å ta med tilbake og gleder oss til fortsatt å bli bedre kjent med det sør-samiske bokbusstilbudet i Hedmark.

2 kommentarer:

Hildegunn Hestnes sa...

Flott at dere var med på turen! Vi gleder oss til videre samarbeid - og tar gjerne imot ideer til arrangement og utstillinger for å fremme samisk historie, kultur og litteratur.

Hilsen Hildegunn Hestnes, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Karianne sa...

Vi satte pris på turen og ny kunnskap :D