onsdag 13. januar 2016

Lek og Les med LeLe-SaDa

Skrevet av Anne-Grethe Westjordet

Lele-Sada står for Lek, les, sang dans.

Mål for prosjektet
Fremme barns lese og skriveferdigheter på en morsom måte, gjennom lek og bruk av rytmer, sanger, dikt, trommer og bevegelser.

Målgruppa er barn i alderen 4-7 år og deres voksne. Fremmedspråklige barn kan ha særlig utbytte av opplegget.
Markedsføring via barnehagekontoret, spesialpedagogtjenesten, voksenopplæringa og andre instanser med oversikt over grupper som ønskes nådd. Dette i tilegg til lokalaviser, nettside, sosiale medier og plakater og flyers.

Aktivitet
Ni månedlige samlinger i biblioteket, fordelt på hele prosjektperioden. Tall og bokstaver som en rød tråd, men hver samling har et eget tem (regnefest, turfest, lesefest osv)
Eksempel på aktivitet: Lesetromma som kunne telle til ti. Ei tromme vil gjerne vise barna hvor flink den er til å lese og telle. Historien fortelles og illustreres gjennom musikk, telling og forskjellige taktarter. Barna deltar i fortellingen, med ulike rytmeinstrumenter, sang og bevegelser.

George Kitogo har hovedansvar for programinnhold og gjennomføring. Hamar bibliotek bidrar med personalressurs, lokaler, markedsføring og utstyr. Det beregnes 30 timer til detaljert planlegging og gjennomføring av aktivitetene.

Trommer, rytmeinstrumenter og annet utstyr ble kjøpt inn i Uganda og fraktet derfra av George Kitogo. Hittil har ca 375 barn og voksne deltatt på samlingene som var lagt til lørdager kl.11.30-13.

Markedsføring 
Som beskrevet over. Plakater og flyers ble laget for hvert arrangement. I papirutgave og på storskjerm i biblioteket, på bibliotekets nettsted, blogg og facebookside. I tillegg ble det sendt info til Hamar Arbeiderblad og Hamar Dagblad. Vi brukte også muntlig informasjon mye.

Temaer for samlingene ble planlagt sammen med Kitogo. Eksempel på temaer: Venner, Sommer og sol, Norge i verden og Tall og bokstavfest. En fra biblioteket har hver gang bidratt med et innslag i form av fortelling eller høytlesning.
Vi beregnet 30 timer til planlegging og gjennomføring. Det holdt ikke helt. Vi måtte blant annet ha ekstra personale på arrangementsdagene.

Ingen kommentarer: