onsdag 13. januar 2016

Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid - erfaringer fra studentene

Skrevet av Mette Holthe og Marte Østmoen

I løpet av skoleåret 14/15 deltok vi på nettstudiet «Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid».  Studiet ble arrangert av Nyweb i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland, Akershus og Buskerud samarbeidet for å kunne tilby studiet til ansatte ved skolebibliotek i videregående skoler. Studiet var nettbasert, med to studiesamlinger i Oslo. Vi var seks stykker som deltok fra Hedmark og de kom fra Hamar Katedralskole, Nord-Østerdal vgs, Sentrum vgs og Stange vgs. Studiet resulterte i 10 studiepoeng etter bestått eksamen.

Fra venstre: Linda Askehagen, Anne Gorostuen, Marthe Østmoen, Kirsten Slørstad, Liv Bjellastuen, Randi Langøigjelten og Kjell Melby. Mette Holthe var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Karianne Aam


Hovedformålet med videreutdanningen var at deltakerne skulle få økt pedagogisk veiledningskompetanse, og få kunnskap til å mestre de utfordringene skolebiblioteket får som en framtidsrettet læringsarena i den digitale skolen.

«Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid» var delt inn i flere emner, her er noen:
  • ·         En innføring i utviklingen av weben og teknologier for å samle og gjenfinne kunnskaper
  • ·         Læringsarbeid med IKT i læreplanene og dagens strategidokumenter
  • ·         IKT og læringsteori
  • ·         Bruk og vurdering av digitale læringsressurser
  • ·         Digital didaktikk
  • ·         Digitale verktøy som Blogg, wiki, «undervisningsfilm», sosiale medier, Web 2.0


Gjennom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og forelesninger fikk vi en innføring i de forskjellige emnene. Studiet var lagt opp til at vi utførte praktiske oppgaver og refleksjonsnotater knyttet opp til de forskjellige emnene og med tanke på egen bibliotekvirksomhet. Eksempler på slike praktiske oppgaver kunne være blogg, videopresentasjon, diskusjoner på it’s learning og facebook. I løpet av studiet skulle vi levere to eksamensoppgaver, den ene var å utarbeide en Wiki og den andre var hjemmeeksamen. Vi som kom fra Hedmark utviklet fire forskjellige Wikier med temaer som f.eks. kildekritikk og leselyst. Den avsluttende hjemmeeksamenen omhandlet temaer som literacy og informasjonskompetanse.

Studiesamlingene bestod av en del med forelesninger, og en del hvor vi gikk sammen i grupper og hadde erfaringsutveksling. Vi fikk veiledning og gav hverandre tilbakemeldinger i forbindelse med oppgavene.

Dette studiet var nytt i forbindelse med utviklingen av skolebiblioteket i fremtiden, ikke minst i den digitale utviklingen som skolene gjennomgår og som åpner opp for nye undervisningsmetoder og måter å veilede på. Nå som studiet «Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid» er avsluttet og eksamener bestått, sitter vi igjen med mer kunnskap om didaktikk og veiledning, bruk av digitale verktøy og kunnskap om læringsprosesser med fokus på samarbeid og hvordan eleven aktivt deltar i egen læringsprosess.


Vi ønsker å bruke den kunnskapen vi har tilegnet oss, gjennom å bidra i elevenes læringsarbeid og i samarbeid med lærere. Det vi har lært vil synliggjøre biblioteket og hva vi kan tilby med tanke på skolebiblioteket som en framtidsrettet læringsarena.

Ingen kommentarer: