fredag 15. januar 2016

Fylkesbiblioteket blogger: Noen tall fra utlån av e-bøker i Hedmark i 2015Hedmark har lagt bak seg sitt første hele år med utlån av e-bøker. Etter oppstart i juni 2014, var det mange fylker som startet opp utlån i løpet av høsten. Bestanden per 31.12.2015 var på 5850, hvorav 1330 av disse var e-bøker for barn og unge, mens 4520 var for voksne. Det ble kjøpt 450 e-bøker til barn/unge, mens det ble kjøpt inn 3375 e-bøker for voksne. Det ligger noen få lydbøker tilgjengelig,men fordi avtale med forlagene ikke er ferdig forhandlet er ikke lydbøker tilgjengelig for bibliotek gjennom Biblioteksentralen ennå. Hedmark bruker løsningen Ebokbib, som er en applikasjon som kan brukes på mobiler med iOS eller Android, versjon 3 av løsningen ble sluppet før jul 2015. Det ligger en videoveiledning tilgjengelig på nett.Utlånet
Det ble i 2015 lånt ut litt over 27 000 e-bøker. Oversikten under viser utlån fra det enkelte bibliotek i Hedmark.Hva leser vi?
Hva liker Hedmarkingene å lese? Vi har sett på de tjue mest populære titlene. Det er viktig å merke seg at det ikke finnes like mange titler for barn og unge, som for voksne. Det er også flere skjønnlitterære enn faglitterære bøker til utlån i Ebokbib. Det er en god del krim på denne lista, men også bøker i andre sjangere. Lurer du på hva bøkene handler om, er de lenket opp mot Hamar biblioteks base, med bokomtaler.

Nesbø, Jo
187
Gregson, Julia
160
Hanssen, Eystein
156
Adler-Olsen, Jussi
154
Redondo, Dolores
144
Aurstad, Tore
138
Persson, Leif G.W.
123
Samartin, Cecilia
Doña Maria : roman
120
Nesbø, Jo
118
Lindell, Unni
Brudekisten : kriminalroman
117
Ragde, Anne Birkefeldt
115
Henriksen, Levi
Harpesang : roman
113
Horst, Jørn Lier
Blindgang : kriminalroman
111
Rohde, Hanne Kristin
Mørke hjerter : kriminalroman
108
Yousafzai, Malala
Jeg er Malala : jenta som kjempet for retten til skolegang, og ble skutt av Taliban
107
Staalesen, Gunnar
Ingen er så trygg i fare : kriminalroman
107
Mytting, Lars
97
Horst, Jørn Lier
Hulemannen : kriminalroman
93

Kalde skygger : svenske krimnoveller
90
Lahlum, Hans Olav
88

Hvem leser?
Det er registrert lånere i alle aldre i eEbokbib. Noe feilmargin er det, da 6356 av lånene er  registrert uten alderangivelse på låneren. Den yngste aldersgruppen 1-13 år, har 621 lån. Den aldersgruppen det er registrert flest lån i, er aldersgruppen 41-45, hvor det er registrert 3608 lån. 3105 av lånene i denne gruppa, er utført av kvinner. Den nest største aldersgruppa av lånere, er gruppa fra 66-70 år. Her er det registrert 2431 lån, hvorav 1553 er utført av kvinner. Selv om det nødvendigvis vil være flere voksne lesere av e-bøker, på grunn av fordelingen mellom barne/ungdomsbøker og voksenbøker i Ebokbib, er det de voksne kvinnelige leserne som er mest aktive når det gjelder å låne og lese e-bøker. Dette sammenfaller med lesemønsteret på papirbøkene. Den eldste aldersgruppen er i alderen 100-200, og her finner vi et lån i Hedmark! Vi regner med at låneren er nærmere 100 enn 200 i alder. Samlet sett fordeler lånerene seg slik på kjønn:

Kjønn
Antall
Kvinner
15894
Menn
4954
Upers.
6338
27186


1 kommentar:

Monica Skybakmoen sa...

Hvordan kan det ha seg at det er 6338 utlån fra eBokBib uten kjønn? Denne upers.-gruppa er jo større enn "menn". Vet du hva det kommer av?