fredag 20. desember 2013

God jul!
Vi nærmer oss jula. Det er en fin anledning til å se tilbake på siste halvårs aktiviteter og oppgaver.  


Aktiviteter

Prosjektet "Ta en bibliotekar og la henne vandre" er i gang og første runde med vandring og vandrere er over. Vi bruker bloggen til å dokumentere og håper alle følger med på den. Mål for prosjektet er å heve kunnskapen og kompetansen til ansatte i folkebibliotekene rundt fokusområdene bibliotek og formidling, møteplass, samfunnsaktør og rom ved å:
1. Utnytte og utvikle formidling i bibliotekene.
2. Skape nye erfaringer og nye måter å bruke bibliotekrom i formidling.
3. Utfordre både hospitant og vert til å bruke sin erfaring.
4. Skape remiks/ny bruk av god formidling. Vi vil skape ny/endret bruk av

Prosjektet "Litteraturer" er også igang. Kravspesifikasjon for mobilapplikasjon er i ferd med å klargjøres og det blir spennende å se når vi kan ta en tur på Præstvegen med mobilen i hånda og oppleve Prøysen på det viset. Målet med prosjektet er å formidle litteratur på en ny måte der folk ferdes. Vi har søkt
Nasjonalbiblioteket om midler for 2014. "Litteraturer" har fått midler også til neste år.

Det kom inn tilsammen 11 søknader fra Hedmark til Nasjonalbiblioteket i år og det er gledelig at fem fikk støtte. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet ble det slått fast at 12,1 mill. kroner skal øremerkes utvikling av folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Nasjonalbiblioteket vil så snart som mulig lyse ut disse midlene. Derfor blir det flere midler å søke på til neste år.

Det er etterhvert flere som er  i gang med e-bøker og utlån i bibliotek. Vi har oppsummert vårt arbeid med  e-bøker og videre planer - og vi håper å være i gang i løpet av førte halvår av 2014! En arbeidsgruppe er satt sammen og består av Torstein Aasbrenn fra Alvdal bibliotek, Aina Bente Strand fra Kongsvinger bibliotek, Liv Ingeborg Bjellastuen fra Hamar katedralskole, Berit Borgen fra Hamar bibliotek og Maria Goreva fra fylkesbiblioteket.


Vi lyser også ut bibliotekmidler og  det har i år kommet inn ni søknader fra  bibliotek i Hedmark. Disse vil bli behandlet i Fylkesråd i løpet av februar.


Personale

Elin har vært vikar hos oss en god stund, og ble fra 1. desember fast ansatt. Maria, som er vikar for May Britt har vært hos oss i noen måneder og har jobbet mye med blant annet e-bøker, nettsider, bloggen BibliotekHedmark og arrangementer. Maria er med på å øke innbyggertallet i Hedmark og skal derfor ut i foreldrepermisjon i løpet av mars :-)


Andre oppgaver

Vi har i år jobbet litt ekstra med bibliotekstatistikken. Vi har i noen tilfeller levert tall- og statistikkmateriale til bibliotek ved behov og vil gjerne understreke at dette er arbeid vi gjør på forespørsel.

Vi har også hatt forhandlingsmøter med Hamar bibliotek om videreføring av avtale om kompensasjon for innkjøp av medier. Forslag til ny avtale behandles i Fylkesråd i januar.


Kurs og arrangementer

Kurskalenderen for 2014 er lagt ut. Vi har tatt med oss innspill fra ansatte i bibliotek i Hedmark, plan for kompetanseutvikling  og tilbakemeldinger fra regionale møter inn i neste års kalender. Vi håper det skal bli et godt bibliotekfaglig år i 2014 og ønsker alle våre  samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nyttår!

Alt godt fra Amund, Elin, Karianne, Kirsti og Maria

Ingen kommentarer: