torsdag 3. mars 2016

GRANITOL - festivalen 2016 - erfaringer og opplevelser

Skrevet av June Midtskogsæter og Marianne Skog Eltvik, Kongsvinger bibliotekGRANITOL

BIBLIOTEKFESTIVAL 27-29 JANUAR 2016


Ja, hva skal man si….og hvordan refererer man fra denne fantastiske bibliotekfestivalen!!

Jeg skal gjøre et ærlig forsøk, og skriver stikkordspunkter under hver foredragsholder.

Dag 1.

-          Sjur Dagestad (Innoco og NTNU): »Når huet er fullt av gamle tanker».


- Husk å få til ting, må noe/mye velges bort

Husk å strekke deg – Det tar tid og krever utholdenhet for å endre måten man gjør ting på.

 -Lag mål, hva skal vi drive med? Målene må alltid endres, verden og fremtiden endres.

-Noen ganger må man tenke fort, og en av hans ansatte forklarte en suksess slik: Hadde vi ikke hatt så dårlig tid hadde dette aldri gått!

- Tenk kompetanse, hva har man bruk for i utvikingen. For eksempel i bilprodusentfirmaet Tesla er ikke de ansatte fra bilindustrien….

Innovasjon er nytenking, det er å skape noe som er så bra at andre vil ta det i bruk.

Det er tre viktige ting å tenke på for ledere og andre når man driver innovasjon/nytenking:

1.      forbedre det du har i dag

2.      skape noe nytt

3.      Fjerne noe av det gamle

Det koster å tenke nytt, du vil få «fiender» i prosessen.

Hvor ideen om endring kommer fra vil ha mye å si for suksessen. Om ideen kommer og man endrer deretter, så har man 28 % sjanse for å lykkes med prosjektet. Om ideen er Innsiktsbasert (altså man spør hva folk vil ha, undersøker og handler deretter) så har man 69% sjanse for at prosjektet lykkes.

-          Lars Egeland (HIOA): Hva kjennetegner det moderne bibliotek?»


-          Hva kjennetegner det moderne bibliotek?

     -et sted

     - en samling

    - en tjeneste

-          Bibliotekene er den mest populære tjeneste i kommunene

-          Sølvberget bibliotek i Stavanger har like mange besøk som både Dyreparken og badeland i Kristiansand!

-          Bibliotek = makerspace. Dvs det er et sted for produksjon. Bibliotekbrukerne er ikke bare forbrukere, men produsenter.

-          Det er lurt å tenke på bibliotekets kjerneoppdrag : Læring og deling og en mæteplass.

-          Fremtidens innovasjon er samarbeid.

-          Bibliotekenes suksess = gir et tilbud til hele befolkningen.

-          Biblioteket må ikke definere seg som et sted der papirboka rår!

-          Digitale tjenester:

-          Åpen tilgang bør være et alternativ til abonnement.

-          Viktig for spesielt folkebibliotekene å ha Open access som er digitalt materiale som er fritt tilgjengelig på Internett. Begrepet brukes særlig, men ikke utelukkende, om vitenskapelig publisering.

-          Glem ikke historien om Kodak – de valgte og ikke bli med inn i fremtiden

og tenke nytt = konkurs!

Arrangementer kan ikke kompensere for daglig bibliotekbruk i forhold til besøk. Ja arrangementer vil øke besøk, men for å få et høyt besøkstall må du ha folk innom biblioteket daglig.

Vår forretningside er ikke å låne ut papirbøker, men å formidle informasjon, være det sted for læring og deling.-          Mona Myrland (Fyrverkeriet bibliotek): «Next practise! Om hvordan 3.9 ansatte utfordrer vante tenkemønstre».

-          Vestre Toten kommune – 13000 innbyggere.

-          Slå ett slag for tyveri! Stjel ideer og tanker fra de beste, og de som lykkes. Spør deg om hvorfor de er best, og hva driver de med?

-          Fyrverkeriet bibliotek har stjålet en ide fra Trondheim bibliotek og startet Juniorakademiet. Over 200 barn og unge har kommet på foredrag om partikkelfysikk! Hvorfor – jo det traff lokalsamfunnet godt. (gjenspeiler næringslivet i kommunen)

-          Bli kjent med lokalsamfunnet ditt.  Hvert lokalsamfunn har sin egen identitet.

-          Hva vil mitt lokalsamfunn ha?

-          Start ofte med musikere – de trekker folk!

-          Vi må være gode på leseentusiasme, kunnskapsentusiasme er også viktig!

-          Endringer skjer hver dag! Vi må ikke bare nå fastsatte mål –alltid videre – hver dag!

-          Endring og endringskompetanse krever øving hele tiden.

-          Jobber med Lean – endring kontinuerlig.

-          Har hatt hospitanter fra andre enheter i kommunen for å skygge/undersøke bibliotekets daglige drift. Slik kan man stille seg spørsmål , hvorfor gjør dere slik?, er det nødvendig?. Lettere å rydde bort «unødvendig støy».

-          Alle ideer skal tas opp!

-          Bibliotekene er kjent for å gjøre alt nøye og riktig, men gjør vi de riktige tingene?

-          All endring skal være en viktig forbedring.

-          Lean er verktøybasert – man kan blande verktøy og mål!

Verden endrer seg raskt, det samme gjelder samfunnet. Dette skaper nye behov i befolkningen, og nye behov i biblioteket.

Hennes hovedbudskap: Sikt mye høyere enn du tror du kan nå.


-          Scott Bonner (Ferguson Municipal Public Library).

-          For en mann! Han var I job på fjerde uken som biblioteksjef da byen var full av opptøyer etter at en Svart afroamerikaner ble skutt og drept av en hvit politimann. Hele byens offentlige tilbud ble stengt, biblioteket valgte å ha åpent!

-          Her refererer jeg ingen ting, men gå inn på NRK Hedmark og Oppland om dere vil se et utdrag. Hele foredraget ligger også ute i verdensveven.

-          Linker er her til kort intervju:


-          Og her til alt i sin helhet:


In a crisis – just be a library!
Libraries kick butt.
Librarians kick butt.

Don’t you forget it!

·        Aslak Sira Myhre (direktør for Nasjonalbiblioteket). «Det aktive bibliotek»

-          Vi driver bibliotek i et samfunn i en tid –husk at begge deler forandrer seg.

-          Vær aktiv utover din egen institusjon for å kunne være det et bibliotek alltid har vært. Det er kun rene ungdomsbibliotek som har vært det inntil nå.

-          Oppsøk lesere der de er! Arbeidsplasser, andre arrangement, andre møteplasser

-          Formidle i andre arenaer.

-          Se på oss som selgere, få budskapet ut!

-          HA arrangementer og skap møteplass for å få folk inn i biblioteket.

-          Veien er nok å frigjøre seg fra egne lokaler, ellers er man bare prisgitt de som selv kommer innom.

-          Ha arrangement utenfor eget lokale om det er nødvendig/naturlig.

-          Vær aktig på nettet – praktisk betyr det ingen ting , det vi deler på egne foraer . Få det ut i andre medier/nettsteder i tillegg.

-          Bibliotekene bør gjøre kunnskap tilgjengelig – digitalisere – formidle på nettet for å få folk nysgjerrige og inn i biblioteket.

-          Hvordan trekke folk inn? Jo gjør  om nødvendig 50 ulike forsøk for å finne ut hva som virker!


Dag 2.

·        Marie Østergård (leder for borgerdialog- parterskap- og kommunikasjon ved Dokk1 – Urban mediaspace i Århus). «Dokk1 – rum til forandring».


-          300 000 innbyggere og hadde 18000 besøkende første åpningsuke i juni 2015.

-          Åpent 08-22 – Meråpent og altså ubemannet fra 19-22.

-          Nå er det ca 4000 besøkende daglig , 50 mennesker i personalgruppen inkludert administrasjon og IKT.

-          I 1.etg har de 10 000 m2 åpent areal med soner. Partnerskap og andre aktører driver/bruker deler av tjenestene biblioteket driver. Servicetorg og andre kommunale aktører som de kaller Citizen service. Her kan du betale barnehageregning, kommunal info , byggesøknader m.m. Dette er viktig for å få andre som aldri selv ville ha oppsøkt biblioteket, inn i «varmen».


Les mer om biblioteket på www.dokk1.dk

·        Leikny Haga (biblioteksjef i Bergen offentlige bibliotek) « Biblioteket – et rom av muligheter».


-          Biblioteket er et rom av muligheter, ikke bare som fysisk rom – men handlingsrom.

-          I Bergen er det 300 000 innbyggere – ca 400 kommer på en forelesning på en helt vanlig onsdag.

-          87 årsverk/119 ansatte – 6 filialer og to fengselsbibliotek.

-          Gode åpningstider – søndagsåpent – gode hjemmesider – alle avdelinger er ute på sosiale medier.

-          1.4 millioner besøk i 2015.

-          1724 arrangement med 44756 deltakere. Iberegnet klassebesøk fra skoler.

-          De har bok og kafearrangement.

-          I2011 hadde de 802 000 medier og 150000 ble kassert!

-          1 årsverk går med til kassering. Dersom avdelingene ikke utfører det, får de mindre bokbudsjett. (unntaket er lokalsamlingen..)

-          Musikk lånes nesten ikke , avdelingen har derfor gått ned fra 5 til 2 ansatte.

-          De søker og bruker prosjektmidler. Når hun skal arrangere barnearrangementer, tar hu kommunale penger. Men når det gjelder arrangementer for voksne, så forsøker hun å finne midlene andre steder. Det er viktig å ha arrangementer for barn og familier.

-          Alle har medbestemmelse i form av idedugnad – 2 hvert halvår og inn i handlingsplanen.

-          Anbefaler å gjøre arrangement i serier og ikke enkeltarr. Lettere å huske, og forutsigbart. («groteske historier fra Bergen», «bergen leser». Dette gjør også at folk kommer tilbake. Om de likte ett arrangement i serien, så kommer de kanskje lettere tilbake til neste om man har en serietittel på arrangementene.)

-          Hvordan beholde kompetansen innen musikk? Invitere artister = musikk med foredrag. Lyttekurs.

-          U-rom, et prosjekt der ungdom selv har deltatt i prosessen om hva de vil ha i biblioteket.

-          Blitt en møteplass for spillgutter.

-          De ansetter 4 ungdommer fra 13-19 år som jobber4 timer i uka i 6 måneder. Deretter ansetter de nye. Arbeidsoppgaver er å planlegge og gjennomføre deler av arrangement og dele på sosiale medier. Flere i målgruppa deler =flere folk!

-          Skaff deg samarbeidspartnere!

-          Lag og foreninger for ungdom leier gratis mot å holde kurs/foredrag.

-          Språkkafe – er kjempevellykket. Drives med Røde Kors. Nå er det en ansatt som er kontaktperson, resten er på frivillig basis.

-          Digital inkludering for eldre (DEL) her møtes eldre for opplæring i nettbank, skype, bestille flybilletter mm,

-          Digital inkludering – dataopplæring innvandrere.

-          Viktig å prøve nye ting, se om det fungerer.


·        Knut Skansen (Prosjekt og bruker koordinator Deichmanske). «Byens bankende hjerte».

-          Vi er vertskap – ikke kun avsendere!

-          Velg ut noe fremfor å gjøre alt.

-          Hvorfor bibliotek? Vi utvider horisonter og endrer liv. Vi fremmer kunnskap, peker på sammenhenger og oppfordrer til kritisk refleksjon.

Resten av foredraget var om Deichmanske i Bjørvika og gikk på nybygg- og ble ikke notert.


·        Kari Lâmsâ ( leder for Library 10 og Urban Workshop, Helsinki City libraries sentre for utvikling av nye fysiske og digitale bibliotektjenester). «Library id verb».

-          5.5 millioner innbyggere i Finland – 800 bibliotek.

-          600 000 innbyggere i Helsinki

-          De har boksykkel som brukes på byens torg!

-          80 timer åpningstid i uka.

-          Publikumsareal 800 m2

-          2000 besøkende daglig

-          Åpnet i 2015 i det gamle postbygget ved stasjonen, bygger nå nytt i nærheten.

-          De har «Lunsjbreakdisco» 50/50 menn og kvinner er deltakere

-          25% av bibliotekets gjester er lånere – resten gjør noe annet.

-          De har videostudio, datastudio.

-          Arrangement og events – 80 % av alle arrangement ordner aktørene selv.

-          Det mest populære er åpne dialog- og diskusjonsmøter.

-          De må hele tiden endre reglene for hva som kan diskuteres i biblioteket. For eksempel religion – der kan man informere men får ikke ha ritualer som bønn eller lignende. Og kommer det til politiske møter/debatter så skal det være delegater fra minst 2 ulike partier.

-          De konverterer musikk digitalt

-          Laptopklubb for seniorer – de eldre lærer sammen og hjelper hverandre.

-          Komfortable sittegrupper.

-          Brukerne ommøblerer hver dag – ansatte setter tilbake. De vurderte å la det stå i 14 dager for å se hvor brukerne egentlig ønsket å sitte, men «holdt ikke ut».

-          De har egen E-longue – der alt digitalt foregår

-          Egen paperbackavdeling – ingenting plastet – kastes når slitt. Om jeg ikke husker feil, var de ikke katalogisert heller…. (De var katalogisert, men ikke gjort noe mer enn å sette inn brikke/strekkode. Men det var ikke mulig å reservere eller fornye. Lån, les, lever. Ikke noe system i hyllene, fag- og skjønnlitt står om hverandre.)

-          De forsøker å holde bøkene unna bokhyllene sine, de ønsker å lånerne skal ha dem i stedet.

-          Man kan låne nettbrett til bruk i biblioteket – to typer : barn og voksne. Her er alt av digitale apper, alle tilganger biblioteket abonnerer på.

-           Brettene kan kun kobles til bibliotekets trådløse nett, ingen ide å stjele, vil ikke virke på utsiden av biblioteket.

-          Urban office for urban wanderers: Pc – egen plass, man kan reservere skillevegger og lage seg et midlertidig kontor for de som har «hjemmekontor» eller er på tjenestereise f.eks.

-          Sett ut hullmaskin, sfiftemaskin , binders mm

-          De har 3D printer og skanner, til og med symaskin til fri bruk!

-          De hjelper brukere til å hjelpe seg selv! De har informasjonsskranke hvor de veileder folk til å bli selvbetjente.

-          Overnattingsevent som workshop og events.

-          70 % av de ansatte er menn

-          Gjennomsnittsalderen på de ansatte er under 40 år.

-          Det er alltid 2 som har siviltjeneste i biblioteket.

-          Alle ansatte er synlige, de bruker t-skjorte eller vest.

-          Alle er ute i biblioteklokalet i rushtiden, uavhengig av skrankevakter og kontordager. Ansatte går rundt og gjør ingen ting, noe annet enn å væte tilgjengelig for publikum. De går ikke foran brukeren, men ved siden av… (De har gått fra: From sitting and waiting to walking and talking.)

-          Utfordringer: Bli gode på IKT- henge med på ny teknologi – etterutdanning av arbeidsstokken.


·        Katti Hoflin (Stadsbiblioteket Stockholm) « Dags att vända biblioteket ut och inn».

-          40 bibliotek inngår i statsbiblioteket.

-          500 bibliotekansatte, ikke bare bibliotekarer

-          Stjeler ideer fra andre – spør ungdommen hva vil dere ha?

-          Endte opp med et lite kjøkken i ungdomsavdelingen. (Når hun ledet TioTretten)

-          Ingen voksne har adgang i ungdomsavdelingen. (På TioTretten)

-          Se lengre ut enn ditt bibliotek og andre bibliotek- se ut i verden for å skape noe nytt og annerledes.


Felles for alle foredrag ble vel å skape møteplasser, få evt ut bokhyller og gi plass til studieplasser.

De var vel også alle enige om at det ikke var papirboken som nødvendigvis var framtiden til biblioteket, men at vi blir det stedet hvor alle vet at kunnskap finnes, og samtale, diskusjon og kritisk tenking oppfordres. Vi er et sted for alle, en integreringsarena, lavterskeltilbud, møtested for alle. Litteraturen er viktig, men mediet endrer seg. Vi har gått gjennom medieendringer før, og kommer nok til å gå gjennom det igjen.

La andre overta arrangement slik at biblioteket blir en koordinator/kontaktpersonsansvar.

Gi rom til alle -  både de som lager lyd og de som vil ha det stille – men vær forberedt på at lydløse bibliotek blir borte vekk.Takk for at vi fikk reise, og jeg håper dere ser det var nyttig å høre andres opplevelser og fremtidstanker.

June og Marianne  

Ingen kommentarer: