onsdag 30. mars 2016

GRANITOL - festivalen 2016 - erfaringer og opplevelser

Skrevet av Randi Heggland Strøm, biblioteksjef Eidskog bibliotek

Eidskog kommune v/biblioteket takker for stipendet som ble gitt til deltakelse på Granitol. Midlene gjorde det mulig å ha med to personer fra kommunen. Dette ser vi på som svært gunstig for å sikre utbytte av seminaret. Vi delte opplevelsene og ble inspirert. Det var veldig høyt faglig nivå på alt. Festivalen var ryddig og kreativt organisert. Det var en estetisk opplevelse å delta. Det ligger mye inspirasjon i dette også. Innholdet i seminaret har gjort oss sterkere i troen på at vi er på rett veg med nye måter å tenke bibliotek på. Vi har også fått nye tanker og motivasjon til å ta tak i utfordringer på en involverende måte. Granitol på Gjøvik ble avsluttet med en debatt. Den kunne blitt friskere ved å hente inn «ekte» meningsmotstandere. Det finnes folk som ikke synes at "de nye tankene" er riktig utvikling. Det finnes folk som ønsker at biblioteket skal være et stille sted som låner ut bøker. Hvis disse stemmene hadde blitt framført, ville vi blitt mer utfordret og kanskje provosert. Besøket på Prøysenhuset var en stor opplevelse og innføringen i tankene bak arkitekturen til Snøhetta likeså.

Vi deltar gjerne på lignende arrangement igjen!

Takk til arrangørene.

Ingen kommentarer: